Đăng nhập  \/ 
hoặc

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO

Thực hiện Công văn số 778/UBND-KGVX, ngày 07/3/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra.
Nhà trường thông báo HSSV nghỉ học từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020. Thời gian nghỉ học, các em nghiên cứu tài liệu trên thư viện số của nhà trường, hạn chế đi lại, tiếp xúc nơi đông người và thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành y tế; tuyệt đối không hoang mang, tiếp nhận thông tin có chọn lọc, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, bệnh./.


Thực hiện Công văn số 778/UBND-KGVX, ngày 07/3/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra.
Nhà trường thông báo HSSV nghỉ học từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020. Thời gian nghỉ học, các em nghiên cứu tài liệu trên thư viện số của nhà trường, hạn chế đi lại, tiếp xúc nơi đông người và thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành y tế; tuyệt đối không hoang mang, tiếp nhận thông tin có chọn lọc, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, bệnh./.

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: CV778

Tin mới