Đăng nhập  \/ 
hoặc

 Nhà trường xin Thông Báo về việc Tuyển dụng viên chức của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội năm 2017

 

 Page0001

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội năm 2017.
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 người, trong đó:
– Giảng viên hạng III: 11 người.
– Giáo viên THPT hạng III: 6 người.
– Chuyên viên: 5 người.
– Kế toán viên: 1 người.
– Kỹ thuật hạng IV: 3 người.
2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.
 Kế hoạch như sau:

0001

0002

000300040005000600070008000900100011

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh