Đăng nhập  \/ 
hoặc
ảnh thông báo 1


Xem tiếp...

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 41

VỀ VIỆC CHO HSSV TIẾP TỤC NGHỈ HỌC TẠM THỜI ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUT CORONA (NCOV) GÂY RA 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HSSV TIẾP TỤC NGHỈ HỌC TẠM THỜI ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VIRUS CORONA (NCOV) GÂY RA

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB41 - Nghi hoc tuan 16.3.20

ảnh thông báo 2

Xem tiếp...

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO

Thực hiện Công văn số 778/UBND-KGVX, ngày 07/3/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra.
Nhà trường thông báo HSSV nghỉ học từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020. Thời gian nghỉ học, các em nghiên cứu tài liệu trên thư viện số của nhà trường, hạn chế đi lại, tiếp xúc nơi đông người và thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành y tế; tuyệt đối không hoang mang, tiếp nhận thông tin có chọn lọc, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, bệnh./.


Thực hiện Công văn số 778/UBND-KGVX, ngày 07/3/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra.
Nhà trường thông báo HSSV nghỉ học từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020. Thời gian nghỉ học, các em nghiên cứu tài liệu trên thư viện số của nhà trường, hạn chế đi lại, tiếp xúc nơi đông người và thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành y tế; tuyệt đối không hoang mang, tiếp nhận thông tin có chọn lọc, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, bệnh./.

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: CV778

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 30

VỀ VIỆC HSSV TRỞ LẠI HỌC TẬP BÌNH THƯỜNG SAU ĐỢT NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH SINH VIÊN TRỞ LẠI HỌC TẬP BÌNH THƯỜNG SAU ĐỢT NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB30-HSSV tro lai hoc tap

ảnh thông báo 1

Xem tiếp...

ảnh thông báo 2

Xem tiếp...

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 23

VỀ VIỆC CHO HSSV TIẾP TỤC NGHỈ HỌC TẠM THỜI ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUT CORONA (NCOV) GÂY RA 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HSSV TIẾP TỤC NGHỈ HỌC TẠM THỜI ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VIRUS CORONA (NCOV) GÂY RA

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB23 - Tiep tuc ngi hoc nCoV

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh