Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

                        Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Hường

Đ/c Huy

Thứ 2

23/3

 

 

 

 

Thứ 3

24/3

 

  

 

 14h30: Họp Đảng ủy, BGH

TP: Các đ/c ĐUV, BGH

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

Thứ 4

25/3

    10h30:  Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội

TP: Lãnh đạo Sở Nội vụ; ĐU; BGH; Bí thư chi bộ; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng bộ môn; Trưởng, phó các đoàn thể; BCH Công đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Trưởng ban Thanh tra nhân dân.

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

Thứ 5

26/3

 

 9h00: Gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3

TP: Đại diện Đảng ủy; BGH; BCH Đoàn trường; Bí thư, Phó Bí thư LCĐ, chi đoàn văn phòng, CLB TNTN, CLB Khởi nghiệp

ĐĐ: Phòng họp nhà A

Lưu ý: 

- Mỗi đơn vị cử từ 2 đến 3 đ/c đoàn viên là cán bộ, giáo viên tham dự

- Yêu cầu: Mặc áo xanh thanh niên Việt Nam

 

 

 

 

Thứ 6 27/3

 

  14h00: Tiếp đoàn Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế HN kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh do Covid-19 

TP: BGH, Bộ phận y tế, Phòng TCHC

ĐĐ: Phòng họp nhà A

   

 Thứ 7

28/3

 

 

  

   

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh