Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

                        Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Hường

Đ/c Huy

Thứ 2

17/02

 

 

 

 

Thứ 3

18/02

 

 

 

 

 

Thứ 4

19/02

9h00: Họp chuẩn bị công tác đăng cai và tham dự Kỳ thi tay nghề quốc gia 2020

TP: BGH; Trưởng, phó các phòng chức năng; Trưởng, phó khoa Công nghệ Ô tô; Trưởng các khoa: Điện - ĐT, Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

Thứ 5

20/02

 

9h30: Chi bộ 5 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

TP: Đại biểu khách mời; toàn thể đảng viên của chi bộ 5 và quần chúng ưu tú do chi bộ 5 thông báo.

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

 

Thứ 6 21/02

09h00: Đại hội chi bộ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

TP: Đại diện ĐU- BGH, toàn thể đảng viên của chi bộ 9 và đại biểu khách mời của chi bộ.

ĐĐ: Phòng họp nhà A

     

 Thứ 7

22/02

 


 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh