Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

                        Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Hường

Đ/c Huy

Thứ 2

03/02

 Để phòng chống dịch bệnh nCoV: HSSV được nghỉ học đến hết ngày 09/02/2020

Lưu ý: Giáo viên thông báo tới HSSV được biết (đối với các lớp đi thực tập sẽ có thông báo riêng)

 

 

 

Thứ 3

04/02

 

 

 

 

 

Thứ 4

05/02

 10h00: Lễ kết nạp Đảng viên chi bộ 4 - Nguyễn Phú Tuân & Nguyễn Bá Uy

TP: Đại biểu khách mời, Đảng viên chi bộ 4, quần chúng ưu tú của K.CNOTO, TT.HTVL&QHDN

ĐĐ: Phòng họp nhà A

14h30: Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ trung cấp liên kết ngoài trường

TP: Hội đồng thi TN, thư ký các khoa: Điện - ĐT, Kinh tế, Trung cấp & SPDN

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

Thứ 5

06/02

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 07/01

 

14h00: Họp với Trung tâm GDTX Tây Hồ về việc phối hợp đào tạo Hệ trung cấp 9+

TP: BGH, Lãnh đạo các khoa chuyên môn và phòng chức năng, giáo viên chủ nhiệm 9+, Cô Hoa - P.ĐT&QLHSSV, giám thị (T.Thủy)

ĐĐ: Phòng họp nhà A

   

 Thứ 7

08/02

 


 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh