Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

                        Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Hường

Đ/c Huy

Thứ 2

25/11

 

7h00: Thi thực hành tốt nghiệp Cao đẳng năm 2019

ĐĐ: Xưởng thực hành các Khoa

8h00: Chuyên gia Đức hướng dẫn kiểm tra đào tạo nghề lần 1 nghề Công nghệ Ô tô theo chương trình đào tạo thí điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ Đức(làm việc từ 25-29/11)

TP: GH, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Khoa CN Ô tô và các GV đi học tập tại Đức

ĐĐ: Phòng họp nhà A

9h30: Họp các tiểu ban kỹ thuật, phục vụ hội thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2019 - Hội đồng thi số 2

TP: GH, lãnh đạo các phòng, khoa và các cá nhân theo QĐ số 498/QĐ-CĐNCN ngày 15/11/2019

ĐĐ: Hội trường nhà A

11h00: Họp CĐMR Họp xét thi đua và báo cáo tổng kết công đoàn 2019

TP: Ban CHCĐ, chủ tịch công đoàn bộ phận.

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 13h00: Đưa thí sinh của trường thi nghề Hàn, Cắt gọt kim loại, Thiết kế kỹ thuật Cơ khí -CAD, Lắp đặt điện đi làm quen thiết bị của Hội thi tay nghề Thành phố Hà Nội.

TP: CB GV được phân công và thí sinh dự thi.

ĐĐ: Trường TCN Cơ khí I Hà Nội - Số 28 Tổ 47 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội.

Ghi chú: Phòng QLCSVC chuẩn bị xe 12 chỗ đưa đón cán bộ GV và HSSV đi làm quen thiết bị

 

 

Thứ 3

26/11

 

 7h00: Thi tốt nghiệp Chính trị, lý thuyết nghề tốt nghiệp Cao đẳng năm 2019 lần 2.

ĐĐ: Phòng B110.

7h30: Khai mạc Hội thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2019.

TP: GH, lãnh đạo phòng Đào tạo, Đảm bảo CL, các khoa có SV thi tay nghề và toàn thể HSSV thi tay nghề thành phố của trường,

ĐĐ: Trường TCN Cơ khí I Hà Nội - Số 28 Tổ 47 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội

Ghi chú: Các khoa thông báo tới tất cả HSSV dự thi có mặt tại trường đúng 7h00 để lên xe đi dự khai mạc

Phòng QLCSVC chuẩn bị xe đưa đón lãnh đạo và HSSV đi dự khai mạc

  14h30: Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Trung cấp K41 liên kết ngoài trường - Đợt 1

ĐĐ:Phòng họp nhà A

TP: GH, L/Đ phòng Đào tạo, Đảm bảo chất lượng, TCKT, QLCSVC, Khoa TC&SPDN

 

 

 

Thứ 4

27/11

7h00: Hội thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2019 các nghề: Cơ điện tử, Tự động hóa công nghiệp, Quản trị hệ thống mạng CNTT

ĐĐ: Hội đồng thi số 1 - Trường CĐN Công nghệ Cao Hà Nội

TP: CB GV được phân công và các thí sinh dự thi các nghề trên

7h00: Hội thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2019 các nghề: Hàn, Cắt gọt kim loại, Lắp đặt điện, Thiết kế kỹ thuật cơ khí - CAD

ĐĐ: Hội đồng thi số 3 - Trường TCN Cơ khí 1 Hà Nội

TP: CB GV được phân công và các thí sinh dự thi các nghề trên

Ghi chú: thí sinh thi tại Hội đồng số 1 và Hội đồng số 3 đúng 5h30 có mặt tại trường để lên xe di chuyển đến địa điểm thi.

7h00: Hội thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2019 các nghề: Điện tử, Điện lạnh, Công nghệ ô tô, Sơn ô tô, Thiết kế đồ họa

ĐĐ: Hội đồng thi số 2 - Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

TP: CB GV được phân công và các thí sinh dự 

 

 

 

 

 

Thứ 5

28/11

 

7h00: Hội thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2019 các nghề: Điều khiển công nghiệp

ĐĐ: Hội đồng thi số 1 - Trường CĐN Công nghệ Cao Hà Nội

TP: CB GV được phân công và các thí sinh dự thi các nghề trên

7h00: Hội thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2019 các nghề: Hàn, Cắt gọt kim loại, Lắp đặt điện

ĐĐ: Hội đồng thi số 3 - Trường TCN Cơ khí 1 Hà Nội

TP: CB GV được phân công và các thí sinh dự thi  

Ghi chú: thí sinh thi tại Hội đồng số 1 và Hội đồng số 3 đúng 5h30 có mặt tại trường để lên xe di chuyển đến địa điểm thi.

  15h00: Xét nâng lương và thâm niên nhà giáo quý IV.

TP: BGH, CĐ, TTND, TCHC

ĐĐ:  Phòng họp nhà A

 

 

 

 

Thứ 6

29/11

 

7h00: Hội thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2019 các nghề: Hàn

ĐĐ: Hội đồng thi số 3 - Trường TCN Cơ khí 1 Hà Nội

TP: CB GV được phân công và các thí sinh dự thi các nghề trên

Ghi chú: thí sinh thi tại Hội đồng số 3 đúng 5h30 có mặt tại trường để lên xe di chuyển đến địa điểm thi.

9h00: Chuyên gia Đức tổng kết báo cáo quá trình hướng dẫn kiểm tra đào tạo nghề lần 1 nghề  Công nghệ Ô tô theo chương trình đào tạo thí điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ Đức 

TP: GH, lãnh đạo các phòng chức năng, khoa CN ô tô và các gv đi học tập tại Đức 

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

 

 

 Thứ 7

30/11

 

9h00: Bế mạc Hội thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2019

TP: GH, lãnh đạo phòng Đào tạo, Đảm bảo CL, các khoa có SV thi tay nghề và toàn thể HSSV thi tay nghề thành phố của trường

ĐĐ: Trường TCN Cơ khí I Hà Nội - Số 28 Tổ 47 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội

Ghi chú: Các khoa thông báo tới tất cả HSSV dự thi có mặt tại trường đúng 8h00 để lên xe đi dự bế mạc

Phòng QLCSVC chuẩn bị xe đưa đón lãnh đạo và HSSV đi dự bế mạc 

 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh