Đăng nhập  \/ 
hoặc

  

lich-cong-tac-tuan-2


 

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Hường

Đ/c Huy

Thứ 2

01/7

 

 Nhà trường thăm quan nghỉ mát theo Thông báo Công đoàn trường

 

 

 

Thứ 3

02/7

 

 Nhà trường thăm quan nghỉ mát theo Thông báo Công đoàn trường

 

 

 

Thứ 4

03/7

 

09h00: Nghe Báo cáo tổng kết Đoàn Kiểm toán

TP: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo P.TCKT, P.QLSCVC

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

09h15 - 10h15: Tiếp đoàn tiền trạm của đại sứ quán Úc

TP: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo P.ĐT&QLHSSV, K. Điện - Điện tử; thầy Vũ Văn Minh và thầy Vũ Văn Giang khoa Cơ khí. 

ĐĐ: Xưởng Cơ - Điện tử, xưởng Điện lạnh, Hội trường nhà D

*Lưu ý: Đồng chí Lạp - Phó trưởng P.TCHC cử người mở cửa Hội trường nhà D

14h00: Họp Đảng Ủy Giám hiệu về việc thực hiện công tác rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, các nội dung khác

TP: Ban Giám hiệu, Đảng ủy viên

ĐĐ: Phòng họp nhà A

16h30: Họp đoàn đi công tác tại Nhật Bản

TP: Ban Giám hiệu và các đồng chí trong đoàn công tác

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

Thứ 5

04/7

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

05/7

 

 08h00: Khảo sát về công tác giảng dạy môn GDQP-AN 

TP: Đ/c Huy-Phó Hiệu trưởng, Đ/c Tấn - Trưởng K.LTCB, Đ/c Tân-Phó trưởng P.TCHC.

ĐĐ: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Ô tô, Xuân Khanh, Sơn Tây.

*Lưu ý: P.QLCSVC chuẩn bị xe xuất phát từ trường lúc 8h00

 

 

 

 

 Thứ 7

06/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh