Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu


Đ/c Hường

Đ/c Huy

Thứ 2

13/5

 

Cán bộ, giáo viên toàn trường thực hiện mặc đồng phục vào thứ hai đầu tuần

 

08h30: Làm việc với chuyên gia Úc nghề KTML & ĐHKK quốc tế

TP: Giám hiệu; Lãnh đạo các phòng: ĐT&QLHSSV, QLCSVC, ĐBCL&QLKH, TCHC; Lãnh đạo khoa: Điện – Điện tử; GVCN, Trưởng BM Điện lạnh và các GV giảng dạy nghề KTML & ĐHKK quốc tế

ĐĐ: Phòng họp nhà A

*Lưu ý:Thời gian: từ ngày 13/5 - đến hết thứ 6 ngày 17/5

Kế hoạch tuần sẽ thống nhất sau buổi làm việc đầu tiên

Phòng QLCSVC chuẩn bị xe đưa đón chuyên gia tại KS Melia (44B Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, HN) cả tuần, sáng 8h00 tại KS

Đoàn chuyên gia có 2 người (gồm phiên dịch và chuyên gia) 

 

10h00: Họp Ban Tuyển sinh về việc báo cáo tiến độ, kế hoạch công tác tuyển sinh tháng 3, 4 và kế hoạch tuyển sinh tháng 5, 6, 7

TP: BGH; Trưởng, phó các đơn vị: P.ĐT&QLHSSV, P.TCKT, P.TCHC, K.TC&SPDN; Các Đ/c Ban tuyển sinh; Các Đ/c Ban biên tập Website và truyền thông (Theo Quyết định)

ĐĐ: Phòng họp nhà A

13h30: Họp với dự án Năng lượng không biên giới về Lớp Điện dân dung sơ cấp

TP: GH; TT.HTVL&QHDN; L/đ các đơn vị: P.ĐT&QLHSSV, K.Điện-Điện tử; Thầy Phát, Thầy Thọ - GV giảng dạy lớp

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

Thứ 3

14/5

 

07h30: Hội nghị gắn kết GDNN với thị trường lao động năm 2019
TP: GH, 10 CB-GV, 60 HSSV các khoa trong trường (đã có danh sách các phòng, khoa nộp cho đào tạo)
ĐĐ: Trường TCN Tổng hợp Hà Nội - xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội
*Lưu ý: Phòng QLCSVC chuẩn bị xe cho đoàn tham dự hội nghị. Xe xuất phát tại trường lúc 6h00
P.ĐT&QLHSSV chuẩn bị gian hàng và tài liệu tuyển sinh từ ngày 13/5
 
08h30: Kiểm tra công tác đào tạo khoa Lý thuyết cơ bản
TP: Giám hiệu, Đào tạo, Đảm bảo chất lượng, Tổ chức hành chính, Quản lý CSVC, Tài chính kế toán, TT Hỗ trợ việc làm & Quan hệ doanh nghiệp, Lãnh đạo khoa Kinh tế, khoa Công nghệ thông tin
ĐĐ: Văn phòng khoa Lý thuyết cơ bản

14h00: Kiểm tra công tác đào tạo khoa Kinh tế

TP: Giám hiệu, Đào tạo, Đảm bảo chất lượng, Tổ chức hành chính, Quản lý CSVC, Tài chính kế toán, TT Hỗ trợ việc làm & Quan hệ doanh nghiệp, Lãnh đạo khoa Điện - Điện tử
ĐĐ: Văn phòng khoa Kinh tế

 

14h30: Làm việc với lãnh đạo TTGDTX Thanh Trì 

TP: GH; Lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT&QLHSSV, P.QLCSVC, K.CN Ô tô, K.TC&SPDN, K.Cơ khí và GV giảng dạy được phân công

ĐĐ: Cơ sở Đông Mỹ

*Lưu ý: P.QLCSVC chuẩn bị xe 12 chỗ xuất phát từ trường lúc 14h00

 

 

 

Thứ 4

15/5

 

08h30: Kiểm tra công tác đào tạo khoa Trung cấp và SPDN

TP: Giám hiệu, Đào tạo, Đảm bảo chất lượng, Tổ chức hành chính, Quản lý CSVC, Tài chính kế toán, TT Hỗ trợ việc làm & Quan hệ doanh nghiệp, lãnh đạo khoa Công nghệ thông tin, khoa Công nghệ Ô tô, Lãnh đạo khoa Điện - Điện tử
ĐĐ: Văn phòng khoa Trung cấp và SPDN

 

09h00: Làm việc với TT.GDNN-GDTX và trường TC nghề Phú Thọ về công tác tuyển sinh và công tác tự chủ tài chính của các trường nghề

TP: Đ/c Hường - PHT.PT; Đ/c Trang - TP.TCKT

ĐĐ: Tỉnh Phú Thọ

*Lưu ý: P.QLCSVC chuẩn bị xe 4 chỗ xuất phát từ trường lúc 07h00 

 

11h00-13h00: Đoàn thanh niên phối hợp với Công ty TNHH Nghệ thuật và thờ trang Leslic Academy tổ chức chương trình "Tóc đẹp tới trường"

ĐĐ: Sảnh nhà C

*Lưu ý: Chương trình thực hiện vào thứ Tư hàng tuần

Chiều từ 17h00-19h00 

 

11h00: Họp ban chấp hành công đoàn mở rộng về việc triển khai giải thể thao CBCNV

TP: BCH Công đoàn trường; Trưởng Công đoàn bộ phận

ĐĐ: Phòng họp nhà A

14h00: Kiểm tra công tác đào tạo khoa Công nghệ thông tin
TP: Giám hiệu, Đào tạo, Đảm bảo chất lượng, Tổ chức hành chính, Quản lý CSVC, Tài chính kế toán, TT Hỗ trợ việc làm & Quan hệ doanh nghiệp, Lãnh đạo khoa Lý thuyết cơ bản, khoa Kinh tế
ĐĐ: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

16/5

08h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối để thực hiện quy trình bổ sung cấp ủy Ban chập hành Đảng bộ Khối tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2020; rà soát, bổ sung quy hoạch BCH.ĐBK nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 

TP: Đ/c Bí thư (hoặc Phó Bí thư phụ trách)

ĐĐ: Hội trường tầng 3,nhà 2C, Cơ quan Đảng ủy Khối

*Lưu ý: P.QLCSVC chuẩn bị xe 4 chỗ xuất phát từ trường lúc 07h30

  

08h00: Kiểm tra công tác đào tạo khoa Cơ khí

TP: Giám hiệu, Đào tạo, Đảm bảo chất lượng, Tổ chức hành chính, Quản lý CSVC, Tài chính kế toán, TT Hỗ trợ việc làm & Quan hệ doanh nghiệp, Lãnh đạo khoa Lý thuyết cơ bản, khoa Trung cấp và SPDN
ĐĐ: Văn phòng khoa Cơ khí

15h00: Họp Đảng ủy, BGH về công tác cán bộ và một số nội dung khác

TP: Các Đ/c Đảng ủy viên, Đ/c BGH

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

16h30: Lấy phiếu xin ý kiến bổ nhiệm chức danh trưởng khoa Lý thuyết cơ bản 

TP: BGH; TP.TCHC; Toàn thể viên chức khoa LTCB

ĐĐ: Văn phòng khoa

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

17/5

 

08h30: Họp Cán bộ chủ chốt về việc lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ chủ chốt

TP: Cán bộ chủ chốt (như họp Giao ban)

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

11h30: Tổ chức sinh nhật tháng 5

TP: BGH; Công đoàn trường; P.TCHC; Các đồng chí sinh nhật trong tháng 5

ĐĐPhòng họp nhà A

14h00: Kiểm tra công tác đào tạo khoa Công nghệ Ô tô
TP: Giám hiệu, Đào tạo, Đảm bảo chất lượng, Tổ chức hành chính, Quản lý CSVC, Tài chính kế toán, TT Hỗ trợ việc làm & Quan hệ doanh nghiệp, Lãnh đạo khoa Cơ khí, khoa Điện - Điện tử
ĐĐ: Văn phòng khoa Công nghệ Ô tô

 

 

 

 

 

 Thứ 7

18/5

 

07h30: Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT và TT.GDNN - GDTX tại tỉnh Hà Nam

TP: BGH, BTS

ĐĐ: Tỉnh Hà Nam

*Lưu ý: P.QLCSVC chuẩn bị xe 12 chỗ xuất phát từ trường lúc 6h

 

 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh