Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu


Đ/c Hường

Đ/c Huy

Thứ 2

06/5

 

07h30: Chào cờ tháng 05
TP: Toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên, HSSV (ca sáng)
ĐĐ: Sân nhà C
*Lưu ý:
Cán bộ, Giáo viên, nhân viên toàn trường thực hiện mặc đồng phục
P.ĐT&QLHSSV chuẩn bị tập trung và nội dung Thông báo cho học sinh
P.TCHC chuẩn bị điều kiện để thực hiện nghi lễ chào cờ  
 
08h30: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ SPDN cho GV dạy nghề trình độ Sơ cấp nghề 
TP: Đ/c Hường - PHT; Đ/c Bình - TP.ĐT&QLHSSV; Đ/c Lệ - K.TC&SPDN; Đ/c Tú - P.TCHC
ĐĐ: Cty CP TMDV Cổng Vàng - Tầng 6 toàn nhà 315 Trường Chinh, Thanh Xuân
*Lưu ý: P.QLCSVC chuẩn bị xe 4 chỗ xuất phát lúc 08h00
 
13h30: Chào cờ tháng 05
TP: Toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên, HSSV (ca chiều)
ĐĐ: Sân nhà C
*Lưu ý:
Cán bộ, Giáo viên, nhân viên toàn trường thực hiện mặc đồng phục
 
P.ĐT&QLHSSV chuẩn bị tập trung và nội dung Thông báo cho học sinh
P.TCHC chuẩn bị điều kiện để thực hiện nghi lễ chào cờ  
 
14h30: Họp chuẩn bị mặt bằng sửa chữa xưởng Nguội 
TP: BGH; L/đ các đơn vị: P.TCKT, P.ĐT&QLHSSV, P.QLCSVC, K.Cơ khí (Trưởng phó khoa)
ĐĐ: Phòng họp nhà A
 
15h00-17h00: Họp Hội đồng nghiệm thu thiết bị dạy học tự làm năm 2019 (thiết bị: Mô hình xưởng sản xuất thông minh ứng dụng công nghệ 4.0)
TP: Theo quyết định và các thành viên trong nhóm nghiên cứu
ĐĐ: Phòng chuyên môn của bộ môn Tự động hóa
 

 

 

Thứ 3

07/5

 

 

14h30: Họp triển khai công tác đào tạo thí điểm theo chương trình chuyển giao từ Đức theo Công văn CV667/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của TC.GDNN

TP: Giám hiệu; Lãnh đạo các Phòng: ĐBCL&QLKH, ĐT&QLHSSV, QLCSVC, TCKT, TCHC; Lãnh đạo Khoa CN Ô tô.

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

Thứ 4

08/5

 

08h00: Đối thoại Giám hiệu và đại diện HSSV 

TP: GH; L/đ các đơn vị: P.ĐT&QLHSSV, P.TCHC, P.QLCSVC, P.ĐBCL&QLKH, TT.HTVL&QHDN; Đại diện HSSV

ĐĐ: Hội trường nhà D

14h30: Họp công bố mã đề thi, thống nhất chỉnh sửa 30% tự chọn đề thi tốt nghiệp năm 2019

TP: BGH, lãnh đạo các đơn vị: P.ĐBCL&QLKH; P.ĐT&QLHSSV; Lãnh đạo các khoa chuyên môn và tổ trưởng Bộ môn

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

09/5

08h30: Dự Hội nghị Phát động tháng Công nhân, đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 

TP: Đ/c Huy - PHT

ĐĐ: Hội trường tầng 3, UBND quận Đống Đa - 279 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

 

08h30-12h00: Công ty may Nhà bè triển khai chỉnh sửa đồng phục cho cán bộ, giáo viên nhà trường 

ĐĐ: Hội trường nhà A

 

08h30-09h30: Lấy phiếu xin ý kiến bổ nhiệm lại chức danh Trưởng khoa Công nghệ Thông tin

TP: BGH; P.TCHC; Toàn thể viên chức K.CNTT

ĐĐ: Văn phòng Khoa

 

09h30-10h30: Lấy phiếu xin ý kiến bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng K.Điện - Điện tử

TP:BGH; P.TCHC; Toàn thể viên chức K.Điện - Điện tử

ĐĐ: Văn phòng Khoa

 

10h30-11h30: Lấy phiếu xin ý kiến bổ nhiệm lại chức danh Trưởng K.CN Ô tô

TP: BGH; P.TCHC; Toàn thể viên chức K.CN Ô tô

ĐĐ: Văn phòng Khoa

14h00: Đoàn kiểm tra của cục An toàn lao động kiểm tra xưởng An toàn lao động và các thiết bị của nhà trường 

TP: BGH; Lãnh đạo đơn vị: TT.HTVL&QHDN, K.Cơ khí

ĐĐ: Phòng họp nhà A; Xưởng An oàn lao động

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

10/5

 

09h00: Hội nghị CBCC lấy phiếu biểu quyết rà soát bố sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo 

TP: Cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy; BGH; Cán bộ chủ chốt (như họp Giao ban)

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

10h00: Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng lấy phiếu biểu quyết rà soát bố sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo 

TPCán bộ Ban Tổ chức Thành ủy; BGH; Đảng Ủy viên; Trưởng các Đoàn thể; Trưởng, phó phụ trách các đơn vị

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

11h00: Hội nghị Tập thể BGH (Lần 2) lấy phiếu biểu quyết rà soát bố sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo 

TPCán bộ Ban Tổ chức Thành ủy; BGH

ĐĐ: Phòng họp nhà A

14h30: Họp dự thảo tiến độ đào tạo năm học 2019-2020 khóa 41,42 

TP: GH; Lãnh đạo các phòng: TCHC, ĐT&QLHSSV, QLCSVC, ĐBCL&QLKH; Lãnh đạo các khoa, Các Trưởng bộ môn, Thư ký các khoa trong toàn trường; Bộ phận xây dựng tiến độ của P.ĐT&QLHSSV

ĐĐ: Phòng họp nhà A

  

14h30: Họp góp ý cho thiết bị dạy học tự làm năm 2019 (thiết bị: Kho lạnh công nghiệp bảo quản thực phẩm ứng dụng công nghệ 4.0) 

TP: BGH; chuyên gia; Lãnh đạo các đơn vị: P.ĐBCL&QLKH, K. Điện – Điện Tử và các thành viên trong nhóm nghiên cứu

ĐĐ: Xưởng Điện Lạnh.

 

 

 

 

 

 Thứ 7

11/5

 

09h30: Mở báo giá xét chọn đơn vị,cá nhân trúng thầu mua tài sản thanh lý 

TP: BGH; Hội đồng thanh lý tài sản theo Quyết định

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh