Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Minh

Đ/c Hường


Thứ 2

04/03

 

07h30: Chào cờ tháng 03

TP: Toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên, HSSV (ca sáng)

ĐĐ: Sân nhà C

P.ĐT&QLHSSV lưu ý chuẩn bị tập trung và nội dung Thông báo cho học sinh

P.TCHC chuẩn bị điều kiện để thực hiện nghi lễ chào cờ  

 

09h00: Hội nghị triển khai Công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

TP: Đại biểu theo giấy mời; BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; Lãnh đạo các đơn vị: P.TCHC, P.TCKT, P.QLCSVC, P.ĐBCL&QLKH, P.ĐT&QLHSSV; BT Đoàn TN

ĐĐ: Phòng họp nhà A

13h30: Chào cờ tháng 03

TP: Toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên, HSSV (ca chiều)

ĐĐ: Sân nhà C

P.ĐT&QLHSSV lưu ý chuẩn bị tập trung và nội dung Thông báo cho học sinh

P.TCHC chuẩn bị điều kiện để thực hiện nghi lễ chào cờ 

 

 

 

Thứ 3

05/03

 

10h00 Họp triển khai thống nhất liên kết đào tạo an toàn, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp

TP: BGH, Lãnh đạo các đơn vị: TT.HTVL &QHDN, Phòng ĐT&QLHSSV, Phòng QLCSVC, Phòng TCKT, K.Cơ khí

ĐĐ: phòng họp nhà A

14h00: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội kiểm tra giám sát công tác vệ sinh trường học 

TP: BGH; P.TCHC; Cán bộ Y tế

ĐĐ: Phòng họp nhà A 

 

14h00: Làm việc với phòng Giáo dục Quận Thanh Xuân về công tác hướng nghiệp và phân luồng HS tốt nghiệp THCS vào học Trung cấp, Cao đẳng tại trường

TP: Đ/c Huy - GĐTT.HTVL&QHDN; Ban Tuyển sinh

ĐĐ: NGõ 116 Phố Nhân Hòa, Thanh Xuân

*Lưu ý: P.QLCSVC chuẩn bị xe

 

 

 

Thứ 4

06/03

 

07h15: Khai mạc ngày hội Hiến máu tình nguyện "Giọt hồng HNIVC 2019"

TP: BGH; L/đ các đơn vị; BCH ĐT; CLB thanh niên tình nguyện; Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

ĐĐ: Hội trường nhà A

 

07h45 ->17h00: Ngày hội Hiến máu tình nguyện "Giọt hồng HNIVC 2019" 

ĐĐ: Sân trường, Hội trường nhà A

 

10h30 Họp triển khai giảng dạy lớp liên kết đào tạo nghề CN ô tô 

TP: GH, Lãnh đạo các đơn vị: TT.HTVL &QHDN, Phòng ĐT&QLHSSV, Phòng QLCSVC, Phòng TCKT, Khoa CN Ô tô, Khoa Cơ khí

ĐĐ: phòng họp nhà A

14h00: Làm việc với BGH trường THCS Lê Quý Đôn và THCS An Hòa V/v hướng nghiệp, phân luồng HS vào học hệ 9+ tại trường 

TP: BGH; Đ/c Huy - GĐTT.HTVL&QHDN; BTS

ĐĐ: Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy

 

15h30: Làm việc với sở GDĐT TP.Hà Nội 

TPBGH; Đ/c Huy - GĐTT.HTVL&QHDN; Đ/c TK.TC&SPDN; BTS

ĐĐ: Văn phòng sở GD

*Lưu ý: P.QLCSVC chuẩn bị xe, xuất phát lúc 13h30

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

07/03

09h00: Làm việc với trường THCS Láng Thượng V/v hướng nghiệp, phân luồng HS vào học hệ 9+ tại trường 

TP: Đ/c Tân - PTP.TCHC; BTS

ĐĐ: 159 Chùa Láng

*Lưu ý: P.QLCSVC chuẩn bị xe, xuất phát lúc 08h45

 

11h30: Tổ chức sinh nhật tháng 03

TP: BGH; Công đoàn trường; P.TC-HC; các Đ/c sinh nhật trong tháng 03

ĐĐ: Phòng họp nhà A

15h00: Họp thanh lý tài sản xưởng Phay, xưởng Tiện khoa Cơ khí 

TP: Theo Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

08/03

 

08h15: Hop giao ban tháng 03/2019 

TP: Như các giao ban trước

ĐĐ: Phòng họp nhà A

*Lưu ý: Các đơn vị nộp báo cáo trước 12h00 thứ 4, ngày 06/03 

 

10h15: Tổ chức gặp mặt chia tay Đ/c Phạm Đức Vinh - Nguyên Hiệu Trưởng và Đ/c Nguyễn Quang Tuyến - Nguyên Trưởng phòng ĐT&QLHSSV

11h45: Liên hoan chia tay Đ/c Phạm Đức Vinh - Nguyên Hiệu Trưởng và Đ/c Nguyễn Quang Tuyến - Nguyên Trưởng phòng ĐT&QLHSSV

TP: Các Đ/c BGH; Các Đ/c ĐUV; Trưởng phó các đơn vị; BCH Công đoàn; Các Đ/c Chủ tịch CĐ Bộ phận; Các Đ/c Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; Các Đ/c trưởng, phó các Đoàn thể 

ĐĐ: Hội trường nhà A

 

 

 

 

 

 

 Thứ 7

09/03

 

06h45: Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03

TP: Toàn thể nữ công nhân viên chức nhà trường và các khách mời.

*Lưu ý: Thành phần, hoạt động như Thông báo

 

 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh