Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Minh

Đ/c Hường


Thứ 2

21/01

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

22/01

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

23/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

24/01

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

25/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ 7

26/01

 

 

 

 

 

 

 

 Chủ nhật, 10/02

09h30: Họp mặt đầu năm và chúc tết cán bộ công chức

TP: các Đ/c BGH; các Đ/c ĐUV; các Đ/c trưởng Đ/v; các Đ/c phó phụ trách Đ/v; Trưởng các đoàn thể

ĐĐ: Phòng họp nhà A

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh