Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Minh

Đ/c Hường


Thứ 2

11/02

 

09h15: Giám hiệu chúc tết đầu năm và phổ biến kế hoạch năm học - Khối Cán bộ, Công chức và Giáo viên

TP: Toàn thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên

ĐĐ: Hội trường nhà D

 

 

 

 

Thứ 3

12/02

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

13/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

14/02

09h30: Họp với Ban giám đốc Trung tâm GDTX quận Long Biên bàn về việc phối hợp triển khai đào tạo mô hình 9+

TP: Ban giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo và QL HSSV, TCHC, TCKT, Trung tâm HTVL & QHDN, Khoa Trung cấp & SPDN, cán bộ ban tuyển sinh

ĐĐ: Phòng họp nhà A 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

15/02

 

11h00: Họp công đoàn mở rộng bàn về lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 08/3 

TP: Các Đ/c trong BCH Công đoàn trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận các Đ/v

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

 

 

 

 Thứ 7

16/02

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh