Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Vinh

Đ/c Minh

Đ/c Hường

Thứ 2

09/07

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

10/07

 

09h00: Tiếp Hiệp hội DN Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA) và Công ty Onaga - Nhật Bản đến thăm và làm việc tại trường 

TP: Đ/c Vinh - HT; Đ/c Minh - PHT; Đ/c Huy - GĐTT.HTVL&QHDN

ĐĐ: Phòng họp nhà A

14h30: Họp thường trực Hội đồng thi đua Xét danh hiệu thi đua cấp Thành phố

TP: BGH; Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN; TP.ĐT&QLHSSV; P.TCHC

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

Thứ 4

11/07

 

09h00: Họp thống nhất hướng chỉ đạo nội dung những công việc theo đề nghị của K.TC&SPDN và các đơn vị liên kết 

TP: BGH; K.TC&SPDN; P.TCKT; P.QLCSVC; P.ĐT và QLHSSV; Khoa Kinh tế

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

12/07

08h30: Họp thẩm định dự thảo chương trình môn học Giáo dục chính trị trình độ trung cấp, cao đẳng 

TP: Đ/c Vinh - HT; Đ/c Loan - K.LTCB; Đại diện TC.GDNN; Thành viên Hội đồng thẩm định; Đại diện tổ chức, cá nhân khác có liên quan

ĐĐ: Phòng họp nhà A

*Lưu ý: Cô Loan phối hợp với P.TCHC chuẩn bị phòng họp và công tác lê tân, phục vụ Họp

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

13/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ 7

14/07

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh