Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Vinh

Đ/c Minh

Đ/c Hường

Thứ 2

18/06

 

 

15h30: Họp triển khai thanh quyết toán dự án Plan 

TP: BGH; L/đ: K.CN Ô tô, P.QLCSVC, P.TCHC, P.TCKT, TT.HTVL&QHDN; Đ/c Hương kế toán ban dự án

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

Thứ 3

19/06

 

08h30: Duyệt thi đua HSSV các khoa: Kinh tế, Cơ khí, CNTT 

TP: BGH; L/đ các khoa; GV chủ nhiệm các lớp; P.ĐT&QLHSSV

 

ĐĐ: Văn phòng các khoa

 

10h00: Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng khoa Trung cấp và Sư phạm dạy nghề 

TP: BGH; TP.TCHC; Toàn thể viên chức khoa TC&SPDN

ĐĐ: Văn phòng khoa TC&SPDN

  

10h30: Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng bộ môn Lý thuyết cơ sở khoa Cơ khí

TP: BGH; TP.TCHC; Toàn thể viên chức khoa Cơ khí

ĐĐ: Văn phòng khoa Cơ khí

 

 

 

 

Thứ 4

20/06

 

09h00: Làm việc với văn phòng JICA và chuyên gia Yamashita Toru 

TP: Đ/c Vinh - HT; Lãnh đạo K.Cơ khí; Tổ trưởng Cơ Điện tử; Cán bộ Đối ngoại; Đại diện văn phòng JICA; TNV Nhật bản

ĐĐ: Phòng Đ/c Vinh - HT

 

09h00: Họp nâng cao chất lượng hợp tác giữa công ty Hyudai Thành Công Thương Mại và Trường trong lĩnh vực đào tạo và tuyển dụng nhân sự 

TP: Đ/c Minh - PHT; Đ/c Hường - PHT; L/đ khoa CN Ô tô; TT.HTTVL&QHDN; P.ĐT&QLHSSV; P.QLCSVC; 4 đại diện Cty Huyndai Thành Công Thương Mại

ĐĐ: Phòng họp nhà A

15h00: Dự họp thống nhất nội dung trình UBND Thành phố triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, TNTN hoàn thành nhiệm vụ 

TP: Lãnh đạo P.ĐT&QLHSSV; Đại diện các nghề được phân công tham gia K.Điện-ĐT

ĐĐ: Hội trường tầng 3, nhà A, Sở LĐ-TB&XH - Số 75, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

21/06

10h00: Lễ kết nạp đảng viên chi bộ 3 

TP: Đại diện Đảng ủy, toàn thê đảng viên chi bộ 3 và khách mời

ĐĐPhòng họp nhà A

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

22/06

 

08h30: Duyệt thi đua HSSV các khoa: CN Ô tô, Điện - Điện tử

TP: BGH; L/đ các khoa; GV chủ nhiệm các lớp; P.ĐT&QLHSSV

ĐĐ: Văn phòng các khoa

  

11h30: Tổ chức sinh nhật tháng 6 và tháng 7

TP: BGH, Công đoàn trường, P.TC-HC, các đồng chí sinh nhật trong tháng 6 và tháng 7

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

 

 

 

 Thứ 7

23/06

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh