Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Vinh

Đ/c Minh

Đ/c Hường

Thứ 2

11/06

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

12/06

 

08h30: Lễ Tổng kết dự án "Dạy nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội" 

TP: Theo giấy mời

ĐĐ: Tầng 3, Nhà hàng Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên, Hà Nội

  

08h30: Kiểm tra công tác đào tạo khoa Lý thuyết cơ bản 

TP: BGH; P.ĐT&QLHSSV; P.ĐBCL&QLKH; P.TCHC; P.QLCSVC; P.TCKT; Lãnh đạo: K.Kinh tế, K.CNTT

ĐĐ: Văn phòng khoa Lý thuyết cơ bản

14h00: Kiểm tra công tác đào tạo khoa Kinh tế 

TP: BGH; P.ĐT&QLHSSV; P.ĐBCL&QLKH; P.TCHC; P.QLCSVC; P.TCKT; Lãnh đạo khoa Điện-ĐT

ĐĐ: Văn phòng khoa Kinh tế

  

15h000: Họp xây dựng dự toán ngân sách và KH đào tạo nghề Công nghệ Ô tô theo trương trình Đức 

TP: BGH; Lãnh đạo: P. TCHC, P.TCKT, P.ĐT&QLHSSV, P.QLCSVC, P.ĐBCL&QLKH, K.CN Ô tô

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

Thứ 4

13/06

 

08h30: Kiểm tra công tác đào tạo khoa Công nghệ Ô tô

TP: BGH; P.ĐT&QLHSSV; P.ĐBCL&QLKH; P.TCHC; P.QLCSVC; P.TCKT; Lãnh đạo: K.Cơ khí, K.Điện-ĐT

ĐĐ: Văn phòng khoa CN Ô tô

  

09h30: Họp với văn phòng JICA V/v đánh giá công việc của chuyên gia Yamashita Toru đang làm tại Trường 

TP: BGH; P.TCHC; P.ĐT&QLHSSV; T.Giang, T.Quyết K.Cơ khí; 2 đại diện của Jica

ĐĐ: Phòng họp nhà A

  

11h00: Tổng kết và trao giải thưởng giải thể thao của CBVC 

TP: Khách mời; BCH Công đoàn trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Các vận động viên, cổ động viên nhà trường

ĐĐ: Hội trường nhà A

14h00: Kiểm tra công tác đào tạo khoa CNTT

TP: BGH; P.ĐT&QLHSSV; P.ĐBCL&QLKH; P.TCHC; P.QLCSVC; P.TCKT; Lãnh đạo: K.LTCB, K.Kinh tế 

ĐĐ: Văn phòng khoa CNTT 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

14/06

08h00: Đối thoại HSSV với Giám hiệu nhà trường 

TP: BGH; P.ĐT&QLHSSV; P.TCHC; P.TCKT; P.ĐBCL; P.QLCSVC

ĐĐ: Hội trường nhà D

 

08h30: Kiểm tra công tác đào tạo khoa TC&SPDN

TP: BGH; P.ĐT&QLHSSV; P.ĐBCL&QLKH; P.TCHC; P.QLCSVC; P.TCKT; Lãnh đạo: K.CNTT, K.CN Ôtô

ĐĐ: Văn phòng khoa TC&SPDN

09h00: Dự Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nhà giáo các trường trung cấp, trường cao đẳng công lập thuộc Thành phố giai đoạn 2018 - 2020 

TP: Thầy Vinh - HT; Cô Hường - PHT

ĐĐ: Phòng họp số 01 tầng 3 toàn nhà A, Sở LĐ-TB&XH - Số 75 Nguyễn Chí Thanh

*Lưu ý: P.QLCSVC chuẩn bị xe

14h30: Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp 2018 - Hệ CĐN K39, TCN K40

TP: Hội đồng thi tốt nghiệp; Thư ký khoa

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

15/06

 

08h00: Dự Tập huấn và hướng dẫn triển khai, cụ thể hóa Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng đối với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố 

TP: Cô Hường - PHT phụ trách công tác Tổ chức

ĐĐ: Hội trường Thành ủy Hà Nội - Số 219 Trần Phú

*Lưu ý: P.QLCSVC chuẩn bị xe

08h00: Ngày hội việc làm 2018 

TP: Theo thông báo đã gửi các đơn vị

ĐĐ: Hội trường nhà A, sân trường

  

08h30: Kiểm tra công tác đào tạo khoa Điện - Điện tử

TP: BGH; P.ĐT&QLHSSV; P.ĐBCL&QLKH; P.TCHC; P.QLCSVC; P.TCKT; Lãnh đạo: K.Cơ khí, K.CN Ô tô, K.TC&SPDN

ĐĐ: Văn phòng khoa Điện - Điện tử

14h00: Kiểm tra công tác đào tạo khoa Cơ khí

TP: BGH; P.ĐT&QLHSSV; P.ĐBCL&QLKH; P.TCHC; P.QLCSVC; P.TCKT; Lãnh đạo: K.LTCB, K.TC&SPDN

ĐĐ: Văn phòng khoa Cơ khí

  

14h30: Họp ban chấp hành đảng bộ chuẩn bị nội dung cho hội nghị đảng bộ sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018.

TP: Các đồng chí đảng ủy viên

ĐĐ: Phòng họp nhà A.

  

15h00: Hội nghị ban chấp hành đảng bộ giới thiệu nhân sự, lấy phiếu tín nhiệm bổ sung các chức danh: ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ đồng thời là chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy

TP: Lãnh đạo Đảng ủy Khối, các đồng chí đảng ủy viên.

ĐĐ: Phòng họp nhà A.

 

 

 

 

 

 Thứ 7

16/06

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh