Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Vinh

Đ/c Minh

Thứ 2

21/05

 

09h00: Thảo luận về chương trình hợp tác năm 2018 - 2019 với đại diện Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản 

TP: Hiệu trưởng; Trưởng, phó khoa Cơ khí; Trưởng phòng: TCKT, TCHC, QLCSVC

ĐĐ: Phòng họp nhà A

15h00: Họp với các khoa, tổ môn có nghề thi tốt nghiệp năm 2018: rà soát, điều chỉnh đề thi, đáp án 

TP: BGH; P.ĐBCL&QLKH; P.ĐT&QLHSSV; Các trưởng khoa; Tổ trưởng chuyên môn

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

Thứ 3

22/05

 

09h00: Hội thảo "đào tạo quản lý lần thứ hai" 

TP: T.Vinh - HT; T.Phúc - TK.CNTT; T.Hà - PTK.CNTT; C.Hương, T.Tiến - K.CNTT

ĐĐ: Khách sạn Sai Gon Prince, 63 Đại lộ Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

*Lưu ý:- P.QLCSVC chuẩn bị xe cho BGH

- Thời gian diễn ra hội thảo: 22-23/05

 

11h30: Tổ chức sinh nhật tháng 5 

TP: BGH, Công đoàn trường, P.TC-HC, các đồng chí sinh nhật trong tháng 05

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

Thứ 4

23/05

 

08h30-11h30: Hội thảo công bố tài liệu và chia sẻ kinh nghiệm lồng ghép kỹ năng mềm trong chương trình đào tạo nghề - Dự án PLAN 

TP: BGH; Ban QLDA; Lãnh đạo các Phòng Khoa trong toàn trường; GĐ.TTHTVL&QHDN; toàn thể GV tham gia giảng dạy KNM, Khách mời

ĐĐ: Hội trường nhà A

*Lưu ýPhòng TCHC chuẩn bị hội trường, Âm thanh 

 

11h00: Họp BCH Công đoàn mở rộng và bốc thăm lịch thi đấu giải thể thao

TP: Các đ/c BCH Công đoàn; Chủ tịch Công đoàn bộ phận

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

24/05

08h00: Hội nghị triển khai một số văn bản mới của Trung ương và Thành ủy về công tác tổ chức cán bộ 

TP: Hiệu trưởng; TP.TCHC

ĐĐ: Hội trường Thành ủy, số 219 Trần Phú, Hà Đông

*Lưu ý:- P.QLCSVC chuẩn bị xe 

15h00: Họp xét nâng lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo Quý II năm 2018 

TP: BGH; Công đoàn; Thanh tra nhân dân; P.TCHC

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

15h30: Kết nạp đảng viên mới Chi bộ số 2 

TP: Đảng viên Chi bộ số 2; Đại biểu và khách mời

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

 

 

Thứ 6 

25/05

 

08h00: Tập huấn nghiệp vụ công tác đảng viên năm 2018 cho các đồng chí văn phòng cấp ủy và các đồng chí bí thư chi bộ

TP: Các đồng chí VPĐU; Bí thư các chi bộ

ĐĐ: Hội trường Đại học Kinh tế quốc dân - Số 207 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

*Lưu ý:- P.QLCSVC chuẩn bị xe 

15h00: Họp đảng ủy về công tác cán bộ, phát triển đảng viên và các công tác khác của đảng ủy

TP: Các đồng chí đảng ủy viên

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

17h00: Khai mạc giải thể thao 

TPCác đ/c BCH Công đoàn; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Khác mời

ĐĐ: Sân bóng đá

 

 

 

 

 Thứ 7

26/05

 

 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh