Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Vinh

Đ/c Minh

Thứ 2

23/04

 

 

14h30: Họp hội đồng thẩm định bộ tài liệu kỹ năng mềm 

TP: Hội đồng thẩm định: T.Minh PHT, T.Tuyến TP.ĐT&QLHSSV, C.Vinh  P.ĐT&QLHSSV 

ĐĐ: Phòng khách nhà A

 

16h00: Thực hiện kiểm tra, đánh giá tiên tiến về TDTT khối trường học năm 2018 

TP: BGH; K.LTCB; Tổ TDTT

ĐĐ: Phòng khách nhà A

 

 

Thứ 3

24/04

 

09h00: Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ 6

TP: Theo giấy mời và thông báo của chi bộ

ĐĐ: Phòng khách nhà A

 

10h00:  Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ 8 

TP: Theo giấy mời và thông báo của chi bộ

ĐĐ: Phòng khách nhà A

 

 

 

Thứ 4

25/04

 

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

26/04

08h30: Họp hội đồng thẩm định bộ chương trình sửa chữa khung vỏ Ô tô 06 tháng 

TP: T.Minh PHT; T.Tuyến TP.ĐT&QLHSSV; C.Vinh P.ĐT&QLHSSV; T.Thắng TK.CN Ô tô

ĐĐ: Phòng khách nhà A

14h00: Họp hội đồng thẩm định bộ chương trình Ô tô 18 tháng 

TP: T.Minh PHT; T.Tuyến TP.ĐT&QLHSSV; C.Vinh P.ĐT&QLHSSV; T.Thảo PTK.CN Ô tô

ĐĐ: Phòng khách nhà A

 

15h00: Họp Hội đồng thi quốc gia số 4 

TP: Toàn bộ thành viên trong hội đồng (Theo Quyết định số 10 của Ban tổ chức kỳ thi tay nghề quốc gia); T.Viêt TP.ĐBCL&QLKH

ĐĐ: Phòng khách nhà A

*Lưu ý: P.QLCSVC chuẩn bị nội dung của cuộc họp

 

15h00: Họp xét kỷ luật Đ/c Chuẩn 

TP: BGH; P.TCHC; P.ĐT&QLHSSV; K.Cơ khí; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn

ĐĐ: Phòng khách nhà A

 

15h30: Họp Đảng ủy, Giám hiệu về công tác cán bộ và các công tác Đảng ủy 

TP: Các Đ/c Đảng ủy viên; Các Đ/c trong BGH

ĐĐ: Phòng khách nhà A

 

 

 

 

 

Thứ 6 

27/04

 

08h30: Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ 2015-2020 (khóa II)

TP: T.Thắng TK.CN Ô tô

ĐĐ: Hội trường 4A, Thành ủy Hà Nội - Số 219 Trần Phú, Hà Đông, Thành phố Hà Nội

*Lưu ý: P.QLCSVC chuẩn bị xe

13h30: Hội thi Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy trong học sinh, sinh viên năm 2018

TP: Theo giấy mời; BCH Đoàn trường; Đoàn viên TN; HSSV nhà trường được triệu tập

ĐĐ: Hội trường D

 

 

 

 

 Thứ 7

28/04

 

 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh