Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Vinh

Đ/c Minh

Thứ 2

26/02

 

09h00: Chào cờ tháng 3

TP: Toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên, HSSV (ca sáng)

ĐĐ: Sân nhà C

 

09h30: Họp chuẩn bị đăng cai Hội thi học sinh giỏi nghề Thành phố

TP: BGH, Lãnh đạo các phòng khoa: K.Cơ Khí, K.Điện-Điện tử, K.Ô tô, P.TCKT, P.TC-HC, P.QLCSVC, P.Đào tạo, P.ĐBCL&QLKH, Đoàn Thanh niên

ĐĐ: Phòng khách nhà A

14h00: Chào cờ tháng 3

TP: Toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên, HSSV (ca chiều)

ĐĐ: Sân nhà C

 

 

Thứ 3

27/02

 

 


15h30: Gặp mặt nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02

TP: BGH, P.TC-HC, cô Liên (phòng y tế)

ĐĐ: Phòng khách nhà A

 

 

Thứ 4

28/02

 

11h00: Họp BCH Công đoàn mở rộng về công tác chuẩn bị cho ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

TP: Các Đ/c trong BCH Công đoàn trường, các Đ/c tổ trưởng Công đoàn bộ phận

ĐĐ: Phòng khách nhà A

14h00: Kiểm tra công tác tổ chức thi tay nghề Thành phố năm 2018

TP: BGH; L/đ: P.QLCSVC, P.Đào tạo, P.TC-HC

ĐĐ: Phòng khách nhà A, Các khoa kiểm tra

*Lưu ý: các đơn vị K.CNTT, K.Điện-ĐT, K.Ô tô cử lãnh đạo, cán bộ trực để tiếp đoàn kiểm tra

 

16h00: Chia tay cán bộ hưu trí Nguyễn Thị Hà - phòng TCKT

TP: BGH, Chủ tịch Công đoàn, P.TC-HC, lãnh đạo P.TCKT

ĐĐ: Phòng khách nhà A

 

 

Thứ 5

01/03

 

 

 

 

 

Thứ 6

02/03

  

 

 

Thứ 7

03/03

 

   

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh