Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Vinh

Đ/c Bình

Đ/c Minh

Thứ 2

15/01

 

08h30: Xét thi đua HSSV Học kỳ 1 (2017-2018) K.Điện-Điện tử, K. Cơ khí

TPP.Đào tạo, Lãnh đạo Khoa, Thư ký Khoa và các GVCN

ĐĐVăn phòng các Khoa

 

08h30-16h30: Tập huấn Đánh giá thí điểm Tiện bậc 2 và Công nhận Đánh giá viên nghề Tiện theo tiêu chuẩn Nhật Bản

TPTheo Thông báo đã gửi

ĐĐXưởng tiện

*Lưu ý: Nội dung và Kế hoạch theo Thông báo đã gửi

14h00: Xét thi đua HSSV Học kỳ 1 (2017-2018) K.Ô tô, K.CNTT, K.Kinh tế

TPP.Đào tạo, Lãnh đạo Khoa, Thư ký Khoa và các GVCN

ĐĐVăn phòng các Khoa

 

14h30: Họp với tình nguyện viên Nhật

TP: BGH, Lãnh đạo: K.Cơ khí, P.Đào tạo, P.TC-HC, (T.Tuyến trao đổi thông tin với TNV), ngài TNV Nhật

ĐĐ: Phòng khách nhà A 

 

 

 

 

Thứ 3

16/01

 

07h30: Khai mạc Đánh giá thí điểm Tiện bậc 2 và Công nhận Đánh giá viên nghề Tiện theo tiêu chuẩn Nhật Bản

TPBGH, P.TC-HC, P.ĐT&QLHSSV, P.ĐBCL&QLKH, Khoa Cơ khí, Lãnh đạo TC.GDNN, Chuyên gia Jica, Chuyên gia đánh giá kỹ năng nghề Nhật Bản

ĐĐ: Phòng khách nhà A

 

08h30-17h00: Thi Đánh giá thí điểm Tiện bậc 2 và Công nhận Đánh giá viên nghề Tiện theo tiêu chuẩn Nhật Bản

TPTheo Thông báo đã gửi

ĐĐXưởng tiện

*Lưu ý: Nội dung và Kế hoạch theo Thông báo đã gửi

 

08h30-16h30: Hội thảo về phát triển chương trình giảng dạy Dự án dạy nghề Việt Nam - Đan Mạch

TP: BGH, Trưởng P.ĐT&QLHSSV, Trưởng K.CNTT, các giáo viên K.CNTT đã được thông báo

ĐĐ: Hội trường nhà A

 

11h30: Sinh nhật tháng 01 

TP: BGH, P.TC-HC, các cá nhân sinh nhật trong tháng 01

ĐĐ: Phòng khách nhà A

 

 

  

 

 

Thứ 4

17/01

07h30-16h30: Thi Đánh giá thí điểm Tiện bậc 2 và Công nhận Đánh giá viên nghề Tiện theo tiêu chuẩn Nhật Bản

TPTheo Thông báo đã gửi

ĐĐXưởng tiện

*Lưu ý: Nội dung và Kế hoạch theo Thông báo đã gửi

 

08h00-17h00: Hội thảo Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Anh Quốc trong Giáo dục và Đào tạo Kỹ năng Nghề nghiệp

TP: Đ/c Minh (HP), Đ/c Huy (TT.HTVL&QHDN)

ĐĐ: Ballroom A, Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, Số 1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

*Lưu ý: P.QLCSVC bố trí xe

 

08h30: Làm việc với Hiệp hội Năng lượng không biên giới (ESF)

TP: BGH, Đ/c Tân (P.TC-HC)

ĐĐ: Trường CĐ Xây dựng Công trình đô thị

*Lưu ý: P.QLCSVC bố trí xe

 

08h30-16h30: Hội thảo về phát triển chương trình giảng dạy Dự án dạy nghề Việt Nam - Đan Mạch

TP: BGH, Trưởng P.ĐT&QLHSSV, Trưởng K.CNTT, các giáo viên K.CNTT đã được thông báo

ĐĐ: Hội trường nhà A

 

11h00: Họp BCH Công đoàn mở rộng V/v bình xét thi đua (*Lưu ý: Chuyển lịch họp sẽ có thông báo sau)

15h30: Tiếp Cục trưởng Cục Đối ngoại thuộc Bộ Y tế Lao động & Phúc lợi Nhật Bản

TP: BGH

ĐĐ: Phòng khách nhà A

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

 18/01

08h00: Các đơn vị tổ chức Hội nghị CBVC đóng góp cho các văn bản dự thảo Quy chế dân chủ 2018 và xét thi đua học kỳ I năm học 2017-2018 (Cả ngày)

TP: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên

ĐĐVăn phòng các Khoa

 

08h30-15h00: Chấm thi & Tổng kết Đánh giá thí điểm Tiện bậc 2 và Công nhận Đánh giá viên nghề Tiện theo tiêu chuẩn Nhật Bản

TPTheo Thông báo đã gửi

ĐĐXưởng tiện

*Lưu ý: Nội dung và Kế hoạch theo Thông báo đã gửi

 

08h30-16h30: Hội thảo về phát triển chương trình giảng dạy Dự án dạy nghề Việt Nam - Đan Mạch

TP: BGH, Trưởng P.ĐT&QLHSSV, Trưởng K.CNTT, các giáo viên K.CNTT đã được thông báo

ĐĐ: Hội trường nhà A

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

19/01

08h30-16h30: Hội thảo về phát triển chương trình giảng dạy Dự án dạy nghề Việt Nam - Đan Mạch

TP: BGH, Trưởng P.ĐT&QLHSSV, Trưởng K.CNTT, các giáo viên K.CNTT đã được thông báo

ĐĐ: Hội trường nhà A

 

08h30-11h30: Hội nghị Công - Tư Việt Nam - Nhật Bản FY2017

TP: Theo giấy mời

ĐĐ: Phòng khách nhà A

 

09h00: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

TP: Các đ/c Bí thư, Phó Bí thư và phụ trách Văn phòng đảng ủy.

ĐĐ: Hội trường nhà A, trường Đại học Kinh tế quốc dân (Đi cổng Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

*Lưu ý: Phòng QLCSVC chuẩn bị xe 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

20/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh