Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Vinh

Đ/c Bình

Đ/c Minh

Thứ 2

8/1

7h15: Chào cờ tháng 1

TP: Toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên, HSSV (ca sáng)

ĐĐ: Sân nhà C

  

10h00: Họp phân công chuẩn bị cho buổi ghi hình và phỏng vấn của Đài Truyền hình Nhân dân

TP: BGH, Lãnh đạo các đơn vị: P.Đào tạo, P.TC-HC, P.ĐBCL, K.Cơ khí, K.Ô tô, K.Điện-Điện tử, K.CNTT, K.Trung cấp & SPDN
Trung tâm HTVL&QHDN

ĐĐ: Phòng họp nhà A

13h15: Chào cờ tháng 1

TP: Toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên, HSSV (ca chiều)

ĐĐ: Sân nhà C

 

 

 

Thứ 3

9/1 

8h00: Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2017

TP: Đ/c Tân (PTP.TC-HC)

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Đống Đa (Số 16, Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa)

 

8h30: Khai mạc Kỳ thi tay nghề, Học sinh giỏi cấp Trường

TP: BGH, Lãnh đạo các Phòng, Khoa và toàn thể HSSV dự thi

ĐĐ: Hội trường nhà A

*Lưu ý: Các khoa Thông báo đến các HSSV dự thi có mặt đầy đủ

 

 

  

 

 

Thứ 4

10/1

9h00: Họp dự án PLAN
Nội dung: Báo cáo hoạt động Quý II (tháng 10-12/2017) và thống nhất kế hoạch hoạt động Quý III (tháng 01-03/2018) của hai lớp sơn và sửa chữa thân vỏ Ô tô;

TP: BGH, các đ/c trong Ban dự án, lãnh đạo P.Đào tạo, K.Ô tô, Trung tâm HTVL&QHDN, đại diện Plan Việt Nam

ĐĐ: Phòng họp nhà A

*Lưu ý: K.Ô tô và Trung tâm HTVL&QHDN chuẩn bị số liệu báo cáo tình hình hoạt động của hai lớp sơn và sửa chữa thân vỏ (Thông báo chi tiết được gửi đến các đ/v liên quan)

14h00: Họp Giao ban

16h00: Họp Kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí BGH

TP: Các cán bộ chủ chốt (như các Giao ban trước)

ĐĐ: Phòng họp nhà A

*Lưu ý: Các đơn vị nộp báo cáo trước 15h00 ngày 09/01/2018

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

 11/1

10h00: Khảo sát giáo viên giảng dạy kiêm nhiệm Khoa Kinh tế

TP: BGH, P.TC-HC, P.Đào tạo, K.Kinh tế P.ĐBCL&QLKH, K.Trung cấp & SPDN

 

ĐĐ: Phòng C206

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

12/1

 

15h00: Họp chỉnh sửa Quy chế dân chủ 2017

TP: BGH, P.TC-HC, P.Đào tạo, P.ĐBCL&QLKH, P.QLCSVC,

Trung tâm HTVL&QHDN

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

 

 

Thứ 7

13/1

 

 

 

 

 

 

 

* Chủ nhật, ngày 14/01/2018:  

8h30:  Lớp bồi dưỡng nâng cao phương pháp sư phạm và kỹ năng mềm cho giáo viên, giảng viên và nhân viên nhà trường

TP: P.TCHC, học viên lớp học (theo Quyết định gửi tới các đơn vị)
ĐĐ: Hội trường nhà A

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh