Đăng nhập  \/ 
hoặc

        Dưới đây là một số tin, ảnh hoạt động tháng 01/2020 (từ 01/01-10-01) của Trường:   

        Ban tuyển sinh tư vấn hệ 9+ tại trường THCS Yên Hoà ngày 12/01/2020:

12012020

120120201

      Họp chia sẻ tiêu chí, tiêu chuẩn tự đánh giá theo tiêu chuẩn của Vương quốc Anh với các trường ở Việt Nam ngày 13/01/2020:

13012020

130120201

130120202

      Sinh viên k42 khoa công nghệ ô tô gặp mặt doanh nghiệp trước khi đi thực tập tại doanh nghiệp ngày 13/01/2020:

130120204

130120205

130120206

130120208

    Hội nghị triển khai công tác Xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 ngày 14/01/2020:

14012020

140120201

140120202

140120203

140120204

140120205

140120206

     Tổng kết, đáng giá chương trình Đào tạo thí điểm chương trình Úc:

15012020

150120201

150120202

150120203

150120204

150120205

150120206

150120207

150120208

1501202019

     Báo cáo kết quả của tình nguyện viên Hàn Quốc tại HIVC ngày 15/01/2020:

15012020a

15012020a1

15012020a3

     Lễ sơ kết học kỳ I và Hội nghị cán bộ- viên chức năm 2020:

16012020

160120201

160120202

160120203

160120204

160120205

160120206

160120207

     Lễ Tốt Nghiệp :" Lớp Đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao từ úc. Nghề Cơ Điện Tử và Nghề Kỹ Thuật Máy Lạnh - Điều Hòa Không Khí":

160120208

1601202010

1601202011

1601202012

1601202013

1601202014

1601202015

1601202016

1601202017

 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh