Đăng nhập  \/ 
hoặc

        Dưới đây là một số tin, ảnh hoạt động tháng 11/2019  (từ 21/11-30/11) của Trường:   

        Hội nghị tập huấn chuyên gia kỹ thuật, chuẩn bị kỹ thuật kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020:

21112019

211120191

     Hội thảo về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Giới thiệu các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ngày 22/11/2019:

221120191

221120192

221120193

22112019A

     Lễ khai mạc Kỳ thi Tay nghề Thành phố Hà Nội năm 2019 ngày 26/11/2019:

261120190

26112019

261120191

261120192

261120193

261120194

261120195

261120196

    Hội thảo: Hiện thực hoá tầm nhìn- Tìm hiểu các kỹ năng cần thiết trong nền kinh tế năng động ngày 27/11/2019:

27112019a2

27112019a3

27112019a4

27112019a5

27112019a40

27112019a41

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh