Đăng nhập  \/ 
hoặc

       

 

       Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động tháng 9/2019 của Trường:

       Khai giảng năm học mới 2019-2020 trình độ Trung cấp song song với văn hóa Chương trình GDTX cấp THPT tại Trường ngày 04/9/2019:

0492019 1

 

0492019 2

0492019 3

0492019 4

0492019 5

0492019 6

0492019 7

  0492019 8 

0492019 10

0492019 11

0492019 12

0492019 9

 

  Lãnh đạo nhà trường ký bàn giao HSSV về các Khoa:

0692019 1

 

0692019 3

0692019 4

0692019 5

0692019 6

0692019 7

            Lãnh đạo nhà trường cùng các bộ phận có liên quan làm việc với Chuyên gia Úc ngày 05/9/2019:

0592019 A6

0592019 A5

0592019 A4

0592019 A3

0592019 A2

0592019 A1

      Lãnh đạo nhà trường tham dự Khai giảng năm học mới tại các đơn vị liên kết ngày 04 và 05/9/2019:

      Tại Trung tâm GDNN-GDTX Phú Thị:

0492019 13

 

0492019 14

      Tại Trung tâm GDNN-GDTX quận Hoàng Mai:

0592019 HM2

0592019 HM1

0592019 HM3

     Tại Trung tâm GDNN-GDTX Việt Hưng quận Long Biên:

0592019 VH4

 

0592019 VH2

0592019 VH1

         Khai giảng lớp đào tạo Kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp:

0892019 19

0892019 17

0892019 18

0892019 19

       Một số hình ảnh doanh nghiệp Brother Việt Nam gặp mặt sinh viên lớp CĐ42DL1 và CD42CL2 trước khi đi trải nghiệm doanh nghiệp:

1092019

10920191

10920192

10920193

10920194

10920195

     Một số hình ảnh Kỳ thi học sinh giỏi cấp trường:

1192019

11920191

11920192

11920193

11920194

11920195

11920196

11920197

11920198

11920199

119201910

119201911

119201912

119201913

119201914

119201915

119201916

119201917

119201918

119201919

119201920

     Chuẩn bị cho Tết Trung Thu:

1192019tt1

1292019

12920191

 

12920193

12920195

12920196

12920197

12920198

12920199

129201910

      Làm việc với chuyên gia Úc. Chuyên gia đánh giá cao về nỗ lực của các thầy cô và nhà trường, học sinh sinh viên, sử dụng hiẹu quả các trang bị:

1392019

13920191

13920192

13920193

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh