Đăng nhập  \/ 
hoặc

        Trên sóng VTV vừa có buổi phát sóng với nội dung trao đổi về "Ngành học đúng, nghề nghiệp hay". Mời các bạn tham khảo theo đường link dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=o4sv6mT_GWE&feature=youtu.be&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG

 

huongnghiep

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh