Đăng nhập  \/ 
hoặc

         Ngày 21/6/2019, tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, công ty TNHH sản xuất thương mại cơ khí Hồng Ký đã trao tài trợ và ký biên bản tài trợ 03 máy hàn MIG 200i cho Trường. Đây là hoạt động tài trợ thiết bị giáo dục nghề nghiệp giữa các doanh nghiệp sản xuất và Trường.

        Công ty TNHH sản xuất thương mại cơ khí Hồng Ký, địa chỉ 38 Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tây, thành phố Hồ Chí Minh là đối tác tài trợ giáo dục của Trường, công ty thường xuyên có các hoạt động tài trợ thiết bị, hỗ trợ sinh viên thực tập...

       Dưới đây là link đến Website của Công ty, giáo viên và sinh viên của Trường có thể vào tham quan các sản phẩm công nghiệp, quan sát hình ảnh thiết bị và lĩnh vực hoạt động của công ty Hồng Ký: 

          https://www.hongky.com/may-han-dien-tu

 

Banner site edu 21

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh