Đăng nhập  \/ 
hoặc

        Ngày 6/6/2019, tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đã diễn ra Ngày Hội việc làm năm 2019, dưới đây là 1 số hình ảnh về Ngày Hội:

a4

a3

 

a2

 

 

a10

a11

a12

a14

a15

a5

a1

a7

     Một số hình ảnh phiên giao dịch việc làm và tư vấn hướng nghiệp nghề tại quận Long Biên:

LONGBIEN3

LONGBIEN4

LONGBIEN1

LONGBIEN5

LONGBIEN6

LONGBIEN7

Một số hình ảnh về hoạt động tuyên truyền tuyển sinh của Ban tuyển sinh cùng khoa Trung cấp & Sư phạm dạy nghề tại trường THPT Lam Hồng:

TUYENSINH LAMHONG1

TUYENSINH LAMHONG2

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh