Đăng nhập  \/ 
hoặc

          Ngày 08/01/2014, tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết và triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu dạy nghề quốc gia về dạy nghề và Hệ thống quản lý thông tin các trường nghề của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tham dự buổi triền khai có Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề- Tổng cục dạy nghề chủ trì, đại diện tư vấn giám sát thi công là công ty Cổ phần dịch vụ  Truyền thông và Công nghệ thông tin Hà Nội, đơn vị giám sát thcông là công ty Cổ phần Phần mềm và Dịch vụ viễn thông, đại diện đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trí tuệ nhân tạo và đơn vị thụ hưởng là trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

Các bên đã tiến hành làm việc, trao đổi các nội dung chính:

1.     Trao đổi về một số định hướng ứng dụng CNTT trong đổi mới, phát triển dạy nghề đến năm 2015.

2.     Giới thiệu tóm tắt mục tiêu, phạm vi quy mô triển khai của dự án “Xây dựng cơ sở  dữ liệu quốc gia về dạy nghề và hệ thống quản lý thông tin các trường nghề”.

3.     Giới thiệu tổng thể về Hệ thống khai thác, phân tích dự báo dữ liệu cho cơ sở dữ liệu dạy nghề quốc gia và Hệ thống quản lý thông tin các Trường nghề: kiến trúc, công nghệ, các tính năng/yêu cầu kỹ thuật, mô hình kết nối triển khai…và đề xuất công tác phối hợp, tiến độ triển khai.

4.     Khảo sát về hiện trạng, nhu cầu ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy nghề tại Trường: Cơ sở hạ tầng, ứng dụng, nguồn nhân lực, nhu cầu, kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tiếp theo và các kiến nghị, đề xuất có liên quan.

5.     Trao đổi, thảo luận về việc triển khai các hạng mục đầu tư trong dự án:

-         Kiểm tra, bàn giao các thiết bị và phần mềm hệ thống trong dự án

-         Triển khai Hệ thống quản lý thông tin Trường nghề phục vụ công tác quản lý và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dạy nghề

-         Cử cán bộ tham gia tiếp nhận, chuyển giao công nghệ vận hành theo kế hoạch của Tổng cục Dạy nghề

6. Tiến hành kiểm tra, lắp đặt và bàn giao thiết bị theo nội dung đầu tư trong dự án và ký biên bản bàn giao: 02 máy chủ DELL R420, 02 UPS máy chủ APC Online 3KVA, Kèm theo phần mềm hệ thống Windows Svr Std 2012 cho máy chủ.

 

Đây là dự án có tính thiết thực cao, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu chung toàn quốc về dạy nghề, cung cấp hệ thống quản lý các trường nghề và ứng dụng quản lý tại các đơn vị thụ hưởng, vừa tiết kiệm kinh phí cho các đơn vị thụ hưởng, vừa tạo nên một cơ sở và chuẩn dữ liệu chung cho hệ thống các trường nghề, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các trường nghề trong giai đoạn hiện nay và sau này.

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh