Đăng nhập  \/ 
hoặc
            Từ ngày 22/6/2015 đến ngày 28/6/2015, đoàn chuyên gia tỉnh Chiba, Nhật Bản đến thăm và làm việc với Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

 

            Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến làm việc của Đoàn chuyên gia tỉnh Chiba:
1
 
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh