Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của Việt Nam hướng tới mục tiêu “Phấn đấu sớm đưa đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Tuy nhiên, những yếu tố quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa lại đang đặt ra những thách thức lớn cho Việt Nam bao gồm khó khăn trong việc phát triển các sản phẩm công nghiệp và thiết bị hỗ trợ trong nước hay đảm bảo nguồn nhân lực kỹ thuật cao phục vụ sản xuất.

           Dự án hợp tác kỹ thuật “Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI)” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JICA) tài trợ được thực hiện từ năm 2010 đến năm 2013 và việc phái cử chuyên gia trực tiếp hỗ trợ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (từ tháng 9/2010 đến tháng 7/2018) đã đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp bằng việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực lành nghề cũng như xây dựng hệ thống đánh giá kỹ năng nghề - những yếu tố không thể thiếu cho sự nghiệp công nghiệp hóa ở Việt Nam.

           Cụ thể, trường HIVC và HaUI là hai trong số tám cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được Dự án JICA hỗ trợ thực hiện đánh giá kỹ năng nghề cơ khí, điện, điện tử theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đào tạo đội ngũ đánh giá viên, soạn đề thi và tổ chức thi.

           Ngoài ra, trong khuôn khổ các dự án Hợp tác kỹ thuật của JICA trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đã có tổng cộng 171 thí sinh vượt qua các kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề thí điểm theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đồng thời bồi dưỡng được nhiều lao động có kỹ năng tương đương với trình độ kỹ năng nghề Nhật Bản. Bên cạnh các giáo viên và sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong khuôn khổ các dự án JICA  tham gia các kỳ thi thí điểm, rất nhiều thí sinh đã đỗ trong các kỳ thi này và trở thành những lao động nòng cốt trong các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.

            Nhờ những thành tích đạt được cho đến nay, vào tháng 5/2018, HIVC đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (MOLISA) cấp chứng nhận hoạt động đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo tiêu chuẩn Nhật Bản cho hai nghề tiện và phay, đồng thời được công nhận là Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề tiện đầu tiên tại Việt Nam.

             Tiếp sau HIVC, vào tháng 6 – 7  năm nay, Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo tiêu chuẩn Nhật Bản cũng dự kiến được thành lập tại trường HaUI cho hai nghề Tiện và Phay. JICA sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển công nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp tại Việt Nam./.

Kiều Giang

 

(Nguồn: http://cpv.org.vn/xa-hoi/danh-gia-ky-nang-nghe-quoc-gia-theo-tieu-chuan-nhat-ban-486159.html)

         Đài truyền hình Việt Nam đã có phóng sự video về Kỳ thi này trong chương trình VTV6- Nhịp sống công nghệ ngày 8/6/2018, nội dung tại đường link dưới đây: