Đăng nhập  \/ 
hoặc
46 - THÔNG BÁO ĐỐI THOẠI GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2019

46 - THÔNG BÁO ĐỐI THOẠI GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2019

THÔNG BÁO SỐ 46 VỀ VIỆC ĐỐI THOẠI GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ HỌC SINH SINH VIÊN  HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 - 2019 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỐI THOẠI GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ HỌC SINH SINH VIÊN, HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2018 - 2019) XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB46-doi_thoai_HSSV_2018-2019_-_ky_2.doc
44- KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÀO TẠO HỌC KỲ II (2018-2019)

44- KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÀO TẠO HỌC KỲ II (2018-2019)

THÔNG BÁO SỐ 44 KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 - 2019 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÀO TẠO HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2018 - 2019) XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB44-Kiem_tra_dao_tao_HK2_18-19.doc

        Theo thông báo của Công ty cổ phần viễn thông Quân đội: Công ty Điện lực Hà Nội sẽ tiến hành việc ngầm hóa các đường cáp viễn thông trên tuyến đường Thái Thịnh. Vì vậy đường truyền Internet tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng: có thể xảy ra hiện tượng không ổn định hoặc mất hoàn toàn tín hiệu.

     Thời gian dự kiến thực hiện việc ngầm hóa: Từ 8h00 ngày 09/7/2018 đến 18h ngày 15/7/2018

     Phòng Quản lý cơ sở vật chất xin thông báo để các đơn vị trong trường biết và chủ động bố trí công tác phù hợp.

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh