Đăng nhập  \/ 
hoặc

         Sáng  ngày 03 tháng 11 năm 2015 tại trường CĐN Công nghiệp Hà Nội đã diễn ra cuộc họp về hoạt động chung của trường về hợp tác quốc tế, các tác động của dự án của hội đồng Anh và tìm hiểu sự quan tâm của trường trong việc hợp tác với UK. Tham dự cuộc họp có bà Rossi Vlogler - cố vấn cấp cao về lĩnh vực kỹ năng nghề tại Hội đồng Anh UK, ván bộ của Hội đồng Anh Việt Nam, Ban giám hiệu, cán bộ dự án, lãnh đạo phòng Tổ chức hành chính, lãnh đạo và nhóm giáo viên nghề Công nghệ ô tô, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí tham gia xây dựng kế hoạch bài giảng theo dự án. Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc họp:

e1

 

e2

e3

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh