Đăng nhập  \/ 
hoặc

          Trong khuôn khổ Dự án hợp tác với Hội đồng Anh về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng tại một số trường Cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao với mục đích nhằm học tập, chia sẻ kinh nghiệp về công cụ đảm bảo chất lượng chuyển giao từ trường Vương Quốc Anh từ ngày 06 đến ngày 18 tháng 06 năm 2015.

Hội thảo chuyên đề “ Xây dựng và phát triển các công cụ đảm bảo chất lượng được chuyển giao từ các trường đối tác Vương quốc Anh” tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đã kết thúc ngày 14 tháng 7 năm 2015.  Dự Hội thảo có Đại diện Hội đồng Anh, Cục Kiểm định chất lượng – Tổng cục dạy nghề và 03 trường gồm Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội, Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc và trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

Tại Hội thảo TS. Phạm Vũ Quốc Bình (Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề) đã tổng hợp kết quả khóa tập huấn tại Vương quốc Anh, xác định các nội dung chuyên môn để xây dựng và phát triển các công cụ đảm bảo chất lượng. Đại diện 03 trường lần lượt trình bày kế hoạch hành động đã thống nhất với trường đối tác và kế hoạch xây dựng, áp dụng các công cụ đảm bảo chất lượng. Sau đó đại diện Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề đã đưa ra Quy trình, cách thức và phương pháp thực hiện nghiên cứu so sánh đối chuẩn (Benchmarking Study) làm cơ sở đánh giá hiệu quả chương trình hợp tác.

Những tham luận và ý kiến thảo luận trực tiếp tại hội thảo thực sự là những kinh nghiệm quý báu để góp phần nâng cao hơn nữa hệ thống đảm bảo chất lượng tại các trường Cao đẳng nghề.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

1

 

2

3

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh