Đăng nhập  \/ 
hoặc

415x255-hnivc-cao-dang-k33

KẾ HOẠCH SỐ 21

TIẾP ĐOÀN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CHLB ĐỨC VÀ KHAI GIẢNG LỚP CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO CÔNG NGHỆ Ô TÔ CẤP QUỐC TẾ THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO TỪ CHLB ĐỨC


TIẾP ĐOÀN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CHLB ĐỨC VÀ KHAI GIẢNG LỚP CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO CÔNG NGHỆ Ô TÔ CẤP  ĐỘ QUỐC TẾ THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO TỪ CHLB ĐỨC

XEM KẾ HOẠCH VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: KH21_-_KH_tiếp_đoàn_lãnh_đạo_các_cơ_sở_giáo_dục_CHLB_Đức.pdf

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh