Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

 

Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội trân trọng thông báo:

- Thời gian: từ 8h đến 17h thứ ba, ngày 06/08/2019.

- Địa điểm: Hội trường nhà A, Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội

Tất cả các thí sinh đến trường làm thủ tục nhập học.

Khi đi, thí sinh mang theo giấy báo trúng tuyển, các mục giấy tờ còn thiếu để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có). Các khoản học phí và lệ phí đầu năm theo đúng quy định của nhà trường.

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh