Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

lich nhap hoc

Xem tiếp...

ke hoachTHÔNG BÁO

KẾ HOẠCH NHẬP HỌC ĐỢT 2 - KHÓA 43 NĂM 2019

Kính gửi: Các Phòng/ Khoa trực thuộc Giám Hiệu

Xem tiếp...

lich nhap hoc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

THÔNG BÁO LỊCH NHẬP HỌC KHÓA 43 ĐỢT 2

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Xem tiếp...

trao bang

KẾ HOẠCH SỐ 13

TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG NGHỀ K40 (2016 - 2019) VÀ TRUNG CẤP NGHỀ K41 (2017-2019)


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CDN K40, TCN K41

trao bang 1

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: KH13_-_Le_be_giang_2019.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

KẾ HOẠCH SỐ 12

TỔ CHỨC KỲ THI TAY NGHỀ VÀ THI HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM 2019


KẾ HOẠCH VỀ TỔ CHỨC KỲ THI TAY NGHỀ VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM 2019

XEM KẾ HOẠCH VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: KH12-1.jpgKH12-2.jpgKH12-3.jpgKH12-4.jpgKH12-5.jpgKH12-6.jpg

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 69

VỀ VIỆC THAY ĐỔI CÁCH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN


THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CÁCH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB69_-_Thay_doi_mien_giam_hoc_phi.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

 THÔNG BÁO LỊCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019


THÔNG BÁO LỊCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: Lich_tong_ket_nam_hoc_2018-2019.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 42

KIỂM TRA NỘI VỤ, ĐÀO TẠO VÀ DỰ GIỜ ĐỘT XUẤT

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA NỘI VỤ, ĐÀO TẠO VÀ DỰ GIỜ ĐỘT XUẤT

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB42-Kiem_tra_cong_tac_noi_vu_va_du_gio_dot_xuat.doc

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh