Đăng nhập  \/ 
hoặc

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 183

KÊ KHAI GIỜ GIẢNG DẠY

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020 


THÔNG BÁO VỀ KÊ KHAI GIỜ GIẢNG DẠY HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2019 - 2020)

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB183_-_Ke_khai_gio_giang_HKI_19-20.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 174

KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020 


THÔNG BÁO VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2019 - 2020)

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB174_-_Kiem_tra_dao_tao_HKI_19-20.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

KẾ HOẠCH SỐ 21

TIẾP ĐOÀN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CHLB ĐỨC VÀ KHAI GIẢNG LỚP CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO CÔNG NGHỆ Ô TÔ CẤP QUỐC TẾ THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO TỪ CHLB ĐỨC


TIẾP ĐOÀN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CHLB ĐỨC VÀ KHAI GIẢNG LỚP CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO CÔNG NGHỆ Ô TÔ CẤP  ĐỘ QUỐC TẾ THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO TỪ CHLB ĐỨC

XEM KẾ HOẠCH VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: KH21_-_KH_tiếp_đoàn_lãnh_đạo_các_cơ_sở_giáo_dục_CHLB_Đức.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 150

VỀ VIỆC THI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ K41 (2017 - 2020)

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ K41 (2017 - 2020)

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB150_-_Thi_tot_nghiep_TCN_K41.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 148

THAM GIA CUỘC THI TRẮC NGHIỆM "TÌM HIỂU 90 NĂM LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM"


THÔNG BÁO THAM GIA CUỘC THI TRẮC NGHIỆM "TÌM HIỂU 90 NĂM LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM"

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB148_-_Cuoc_thi_tim_hieu_90_lich_su_DCS_VN.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

KẾ HOẠCH SỐ 19

VỀ TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020 


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

XEM KẾ HOẠCH VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: KH19_-_To_chuc_Khai_giang_19-20.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 137

TUYÊN TRUYỀN, TRANG BỊ KIẾN THỨC CHO HSSV KHI ĐI LÀM THÊM NGOÀI GIỜ

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN, TRANG BỊ KIẾN THỨC CHO HSSV KHI ĐI LÀM THÊM NGOÀI GIỜ

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB137_-_Tuyen_truyen_lam_them_ngoai_gio.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

KẾ HOẠCH SỐ 18

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - VĂN NGHỆ VÀ HỘI TRẠI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ 45 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - VĂN NGHỆ VÀ HỘI TRẠI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ 45 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

XEM KẾ HOẠCH VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: KH18_-_To_chuc_Hoi_trai_-_Van_nghe_45_truong.pdf

THỂ LỆ HỘI TRẠI: The_le_hoi_trai.pdf

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh