Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Vinh

Đ/c Minh

Đ/c Hường

Thứ 2

01/10

 

07h30: Chào cờ tháng 10

TP: Toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên, HSSV (ca sáng)

ĐĐ: Sân nhà C

13h30: Chào cờ tháng 10

TP: Toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên, HSSV (ca chiều)

ĐĐ: Sân nhà C

 

14h30: Họp nghe giới thiệu về phần mềm đào tạo và QL HSSV

TP: Giám hiệu; Lãnh đạo các Phòng/Khoa/Trung tâm trong toàn trường; thư ký các Khoa; 01 nhân viên thu học phí P. TCKT; 01 nhân viên quản lý đề thi P. ĐBCL; các nhân viên P. ĐT& QLHSSV sử dụng phần mềm

ĐĐ: Phòng họp nhà A

*Lưu ý: P. TCHC chuẩn bị máy chiếu, màn chiếu

 

 

 

Thứ 3

02/10

 

 

15h00: Nghiệm thu về quét sơn, vôi ve, sửa chữa nhỏ các khu vực nhà D, các sưởng cơ khí và nhà A 

TP: GH (Đ/c Hường); P.TCKT; P.QLCSVC; Bên thi công

 

 

 

 

Thứ 4

03/10

 

08h00: Hội thảo "Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt tạo cơ hội cho người lao động học nghề - lập nghiệp - việc làm bền vững" Việt Nam - GIZ (CHLB Đức)

TP: Đ/c Vinh - HT

ĐĐ: Khách sạn Hilton, Số 1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm

*Lưu ý: P.QLCSVC chuẩn bị xe

 

08h30: Hội nghị tập huấn công tác học sinh sinh viên năm 2018 (từ ngày 03-05/10/2018)

TP: Đ/c Tuyến-Trưởng phòng Đào tạo và QLHSSV

ĐĐ: Thành phố Huế

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

04/10

Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp (từ ngày 04-07/10/2018)

Tp: Theo Quyết định

ĐĐ: Tỉnh Hòa Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

05/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ 7

06/10

 

 

14h00: Tham dự chương trình "Cán bộ, đảng viên, giáo viên, sinh viên hướng về biển đảo quê hương" 

TP: Theo giấy mời của ĐUK đã gửi

ĐĐ: Hội trường A2 - ĐH Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng 

 

 

 

 

  

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh