Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Vinh

Đ/c Minh

Đ/c Hường

Thứ 2

15/10

 

11h00: Họp công đoàn trường mở rộng về việc chuẩn bị kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 

TP: CT Công đoàn; PCT Công đoàn; Trưởng, phó các tổ công đoàn bộ phận

ĐĐ: Phòng họp nhà A

16h30: Nghiệm thu chương trình, giáo trình môn học Giáo dục chính trị trình độ trung cấp, cao đẳng

TP: T.Vinh – HT; C.Loan – K.LTCB

ĐĐ:  Ban Tuyên giáo Trung ương. 2B, Hoàng Văn Thụ, Phường Quán Thánh

*Lưu ý: P.QLCSVC chuẩn bị xe

 

 

 

Thứ 3

16/10

 

05h00: Dự chương trình nghiên cứu, trao đổi thực tế tại một số tỉnh Tây Nguyên năm 2018, theo kế hoạch của ĐUK các trường ĐH, CĐ Hà Nội 

TP: Đ/c Vinh - HT

ĐĐ: Một số tỉnh Tây Nguyên

*Lưu ý: Thời gian từ ngày 16/10 -  20/10/2018

 

 

 

 

Thứ 4

17/10

 14h30: Họp về công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng

TP: BGH; L/đ các đơn vị: P.ĐT&QLHSSV, P.TCHC, P.TCKT, P.QLCSVC, TT.HTVL&QHDN

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

18/10

 

14h30: Họp về thanh toán kinh phí đăng cai Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

TP: BGH (Đ/c Hường); L/đ các phòng: P.QLCSVC, P.TCKT, P.TCHC

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

19/10

 

10h30: Lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 

TP: BGH; Trưởng phó các đơn vị; Chủ tịch CĐ bộ phận; Toàn bộ nữ CĐ viên nhà trường

ĐĐ: Hội trường nhà A

 

 

 

 

 

 

 Thứ 7

20/10

 

 

 

 

 

 

 

     

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh