Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Vinh

Đ/c Minh

Đ/c Hường

Thứ 2

29/10

 

 

14h30:  Họp triển khai kế hoạch của TC.GDNN về đào tạo thí điểm nghề trọng điểm quốc tế theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức - nghề công nghệ Ô tô 

TP: GH, L/đ các đơn vị: P.ĐT&QLHSSV, P.TCHC, P.QLCSVC, P.TCKT, P.ĐBCL&QLKH, K.CN Ô tô

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

Thứ 3

30/10

 

09h00: Tiếp công ty và trường NAX phối hợp đào tạo nghề CN Ô tô 

TP: GH; L/đ P.ĐT&QLHSSV; Khoa CN Ô tô; Đ/c Huy - GĐTT.HTVL&QHDN

ĐĐ: phòng họp nhà A

   

10h30 Họp BCH CĐ mở rộng, BCH Đoàn TN V/v triển khai công tác 20/11/2018 

TP: Các Đ/c BCH Công đoàn trường, Chủ tịch CĐ bộ phận, BCH Đoàn TN

ĐĐ: Phòng họp nhà A

14h30: Khảo sát làm thanh lý tại cơ sở 2 Trung Văn, Từ Liêm

TP: BGH (Đ/c Hường); Lãnh đạo các đơn vị: P.TCKT, P.QLCSVC; Ban Thanh tra Nhân dân; Đ/c Sang – P.TCKT

ĐĐ: Cơ sở 2 Trung Văn, Từ Liêm 

*Lưu ý: P.QLCSVC chuẩn bị xe

 

 

 

Thứ 4

31/10

 

09h00: Công bố QĐ bổ nhiệm Phó Trưởng phòng ĐT&QLHSSV 

TP: BGH, TP.TCHC, và toàn thể CB,GV,NV phòng ĐT&QLHSSV

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

10h30: Họp Báo cáo Tổng kết công tác Khai giảng năm học 2018 - 2019 và triển khai kế hoạch 20/11/2018 

TP: BGH; Trưởng các đơn vị: P.TCHC, P.ĐT&QLHSSV, P.QLCSVC, P.ĐBCL&QLKH, TT.HTVL&QHDN; ĐCH Đoàn TN

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

01/11

08h00: Hội nghị trù bị công tác thi đua khen thưởng năm 2018

TP: BGH; Đ/c Tân - PTP.TCHC

ĐĐ: Trường CĐ Sư phạm Hà Tây - Huyện Thường Tín

*Lưu ý: - Buổi chiểu bắt đầu: 14h00

- P.QLCSVC chuẩn bị xe

 

14h00: Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng khoa CN Ô tô tại Hội nghị CBVC K.CN Ô tô

TP: Hiệu trưởng, TP.TCHC và toàn thể CB,GV,NV khoa CN Ô tô

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

15h30: Họp triển khai về 1 số nội dung công việc của khoa CN Ô tô

TP: BGH, L/đ các đơn vị: P.TCHC, P.ĐT&QLHSSV, P.QLCSVC, P.ĐBCL&QLKH; Toàn thể CB,GV,NV khoa CN Ô tô

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

02/11

 

 

15h30: Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề Cơ khí cho giảng viên, giáo viên 

TP: BGH; L/đ các đơn vị theo giấy mời; Toàn thể giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng

ĐĐ: Hội trường A

 

 

 

 

 

 Thứ 7

03/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh