Đăng nhập  \/ 
hoặc

800x600

              Dưới đây là Quyết định về việc công nhận học sinh tốt nghiệp Trung cấp nghề - Khóa 34 (2010 - 2012) - Lần 3:

QD272-tot_nghiep_TCN_K34-Lan_2.doc

             Và danh sách kèm theo:

Danh_sach_kem_theo_QD_272.xls

Xem tiếp...

Dưới đây là chương trình đào tạo và các môn học khoa Công nghệ thông tin:

Xem tiếp...

                                                                              

 Dưới đây là chương trình đào tạo và các môn học của khoa Điện - Điện tử:

Xem tiếp...

Dưới đây là chương trình đào tạo và các môn học của khoa Lý thuyết cơ bản

Xem tiếp...

        Dưới đây là chương trình đào tạo và các môn học của khoa Cơ khí:

Xem tiếp...

Dưới đây là chương trình đào tạo và các môn học của khoa Kinh tế

Xem tiếp...

                                                                              

 Dưới đây là chương trình đào tạo và các môn học của khoa Trung cấp:

Xem tiếp...

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh