Đăng nhập  \/ 
hoặc

800x600

 

Điện thoại Trưởng phòng Tổ chức:       04.62754369 

Điện thoại phòng Tổ chức:       04.62753423 

Điện thoại phòng Y tế:       04.62753405 

Điện thoại phòng Bảo vệ:       04.62753409

 

Danh sách cán bộ nhân viên:

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Phạm Thị Hường

Trưởng phòng

2

Lê Huy Lạp

Phó trưởng phòng

3

Vũ Đình Tân

Phó trưởng phòng

Bộ Phận Tổ chức

4

Phạm Thu Trang

Chuyên viên

5

Nguyễn Huyền Trang

Chuyên viên

6

Nguyễn Đức Tùng

Chuyên viên

7

Nguyễn Thị Tú

Giảng viên

8

Nguyễn Tiến Dũng

Thư ký Giám hiệu

Bộ Phận Hành Chính

9

Vũ Thanh Long

Tổ trưởng Tổ Hành chính

10

Tăng Anh Đông

Nhân viên

 11

Đinh Văn Hiếu

Nhân viên

12

Trần Thị Dung

Kế toán viên

13

Lê Ngọc Linh

Chuyên viên

Bộ Phận Y tế

14

Hoàng Thị Liên

Y tá

Bộ Phận Bảo vệ

15

Nguyễn Văn Lợi

Tổ trưởng Tổ Bảo vệ

16

Đỗ Trọng Hiếu

Bảo vệ

17

Lê Quang Hiểu

Bảo vệ

18

Nghiêm Quốc Hùng

Bảo vệ

19

Nguyễn Phi Hùng

Bảo vệ

20

Nguyễn Phượng Lục

Bảo vệ

21

Lê Tiến Phan

Bảo vệ

22

Phạm Anh Tuấn

Bảo vệ

23

Đặng Quốc Toàn

Bảo vệ

24

Luyện Ngọc Thứ

Bảo vệ

25

Đặng Đình Trường

Bảo vệ

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh