Đăng nhập  \/ 
hoặc

Điện thoại Trưởng phòng: 04.38532782

Điện thoại phòng Tài chính kế toán: 04.62753423

Danh sách nhân viên:

STTHọ tênChức vụĐiện thoại
01 Vũ Thị Trang Trưởng phòng  
02 Đỗ Thị Minh Sang Phó trưởng phòng  
03 Đỗ Thị Thanh Thuý Kế toán viên  
04 Lê Thu Ngọc Thủ quỹ  
05

Trần Minh Thương

Kế toán

 
06

Đinh Thị Huyền

Kế toán

 
07

Trần Thị Dung

Kế toán

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh