Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Phòng Đào tạo và Quản lý Học sinh Sinh viên: C105, C106, C107

 -      Phó Trưởng phòng: Tiến sỹ Nguyễn Tường Vi

 -      Phó trưởng phòng: Thạc sỹ Trần Thúy Hằng

 

 

 

 

 

Bộ phận Đào tạo: C106 - ĐT: 04 38 532 033

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

GHI CHÚ

1.

Mai Thị Hoa

- Quản trị cơ sở dữ liệu Tuyển sinh. - Tổng hợp Báo cáo sỹ số HSSV hàng tháng

 

2.

Đinh Thị Thanh Loan

- Phụ trách Tiến độ giảng dạy và thời khóa biểu khoa Công nghệ thông tin, Kinh tế, Công nghệ Ô tô.

 

3.

Nguyễn Lan Hương

- Quản lý bằng tốt nghiệp, chứng chỉ. 
- Phụ trách tiến độ giảng dạy Điện tử. 
- Theo dõi giờ giảng giáo viên các khoa Công nghệ thông tin, Kinh tế, Công nghệ Ô tô, Lý thuyết cơ bản.
 
- Phục vụ công tác kiểm định đào tạo

 

4.

Lô Hồng Thủy


  - Phụ trách Thư viện và phòng Truyền thống

 

5.

Nguyễn Phạm Việt Anh

   

6.

Lê Tiến Minh

Ban Tuyển sinh, Bí thư Đoàn Thanh niên trường

 

7.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thư ký đào tạo

 

8.

Nguyễn Tiến Dũng

 

 

  Bộ phận Quản lý HSSV: C107- ĐT: 04 62 753 410

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ GHI CHÚ
1. Lê Minh Phượng - Quản lý HSSV khoa Công nghệ Ô tô, Kinh tế  
2. Nguyễn Minh Nghĩa - Quản lý HSSV khoa Công nghệ thông tin, Cơ khí
- Phục vụ công tác kiểm định đào tạo
 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh