Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Phòng Đào tạo và Quản lý Học sinh Sinh viên: C105, C106, C107

 -      Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Quang Tuyến

 -      Phó Trưởng phòng: Tiến sỹ Nguyễn Tường Vi

 

 

 

 

 

Bộ phận Đào tạo: C106 - ĐT: 04 38 532 033

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

GHI CHÚ

1.

Trần Thúy Hằng

- Thư ký Giáo vụ

 

2.

Lô Hồng Thủy

- Phụ trách Thư viện và phòng Truyền thống

 

3.

Mai Thị Hoa

- Quản trị cơ sở dữ liệu Tuyển sinh. - Tổng hợp Báo cáo sỹ số HSSV hàng tháng

 

4.

Đinh Thị Thanh Loan

- Phụ trách Tiến độ giảng dạy và thời khóa biểu khoa Công nghệ thông tin, Kinh tế, Công nghệ Ô tô.

 

5.

Nguyễn Lan Hương

- Quản lý bằng tốt nghiệp, chứng chỉ. 
- Phụ trách tiến độ giảng dạy Điện tử. 
- Theo dõi giờ giảng giáo viên các khoa Công nghệ thông tin, Kinh tế, Công nghệ Ô tô, Lý thuyết cơ bản.
 
- Phục vụ công tác kiểm định đào tạo

 

6.

Lê Thị Thùy Vinh

 

7.

Nguyễn Anh Tú

Ban Tuyển sinh

 

8.

Nguyễn Tiến Dũng

 

 

  Bộ phận Quản lý HSSV: C107- ĐT: 04 62 753 410

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ GHI CHÚ
1. Lê Minh Phượng - Quản lý HSSV khoa Công nghệ Ô tô, Kinh tế  
2. Nguyễn Minh Nghĩa - Quản lý HSSV khoa Công nghệ thông tin, Cơ khí
- Phục vụ công tác kiểm định đào tạo
 
3. Cao Thị Hằng - Quản lý HSSV khoa Trung cấp  

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh