Đăng nhập  \/ 
hoặc

800x600

Khoa lý thuyết cơ bản

Địa điểm:  phòng C109

SĐT:           0462753408

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

khoa-ly-thuyet-co-ban 8

 

DANH SÁCH KHOA LÝ THUYẾT CƠ BẢN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Tạ Xuân Tấn

Phó Trưởng khoa

0904447570

 

2

Trần thị Hồng Loan

Giáo viên

0984386800

 

3

Đặng thị Mai

Giáo viên

01699200908

 

4

Phạm Thi  Hương

Giáo viên

0976688146

 

5

Đặng Minh Công

Giáo viên

0974981080

 

6

Nguyễn Lệ Hằng

Giáo viên

0983608470

 

7

Nguyễn Thị Thu Hồng

Giáo viên

0986966288

 

8

Nguyễn Thị Kim Oanh

Giáo viên

0906286264

 

9

Nguyễn Quang Huy

Giáo viên

0975876568

 

10

Lê Văn Cường

Giáo viên

0914715777

 

11

Bùi Quang Trung

Thư ký khoa

01292122127

 

 khoa-ly-thuyet-co-ban 7

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh