Đăng nhập  \/ 
hoặc

800x600

Khoa lý thuyết cơ bản

Địa điểm:  phòng C109

SĐT:           0462753408

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

khoa-ly-thuyet-co-ban 8

 

DANH SÁCH KHOA LÝ THUYẾT CƠ BẢN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Bế Thùy Liên

Trưởng Khoa

0982432541

 

2

Tạ Xuân Tấn

Phó Trưởng khoa

0904447570

 

3

Trần thị Hồng Loan

Giáo viên

0984386800

 

4

Đặng thị Mai

Giáo viên

01699200908

 

5

Phạm Thi  Hương

Giáo viên

0976688146

 

6

Đặng Minh Công

Giáo viên

0974981080

 

7

Hứa Mai Hoa

Trưởng tổ môn Tiếng Anh

0977905901

 

8

Nguyễn Lệ Hằng

Giáo viên

0983608470

 

9

Nguyễn Thị Thu Hồng

Giáo viên

0986966288

 

10

Nguyễn Thị Kim Oanh

Giáo viên

0906286264

 

11

Nguyễn Quang Huy

Giáo viên

0975876568

 

12

Lê Văn Cường

Giáo viên

0914715777

 

13

Bùi Quang Trung

Thư ký khoa

01292122127

 

 khoa-ly-thuyet-co-ban 7

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh