Đăng nhập  \/ 
hoặc

800x600

Khoa lý thuyết cơ bản

Địa điểm:  phòng C109

SĐT:           0462753408

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

khoa-ly-thuyet-co-ban 8

 

DANH SÁCH KHOA LÝ THUYẾT CƠ BẢN

 

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Tạ Xuân Tấn

Phó Trưởng khoa

0904447570

 

2

Nguyễn Thị Minh Hanh

Phó trưởng khoa

0966773889

 

3

Trần thị Hồng Loan

Tổ trưởng chính trị phápluật

0984386800

 

4

Đặng thị Mai

Giáo viên

01699200908

 

5

Phạm Thi  Hương

Giáo viên

0976688146

 

6

Lê Thị Thùy Vinh

Giáo viên

01696996689  

7

Nguyễn Thị Hải Triều

Giáo viên

0983343056

 

8

Phạm Thị Ngân

Giáo viên

0987970266  

9

Nguyễn Lệ Hằng

Giáo viên

0983608470

 

10

Nguyễn Thị Thu Hồng

Giáo viên

0986966288

 

11

Nguyễn Thị Kim Oanh

Giáo viên

0906286264

 

12

Nguyễn Quang Huy

Giáo viên

0975876568

 

13

Nguyễn Thị Hường

Giáo viên

   

14

Lê Văn Cường

Giáo viên

0914715777

 

15

Đặng Minh Công

Giáo viên

0974981080

 

16

Bùi Quang Trung

Thư ký khoa

01292122127

 

 khoa-ly-thuyet-co-ban 7

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh