Đăng nhập  \/ 
hoặc

ĐT Văn phòng khoa:            04 6275 3407

ĐT Tổ môn Điện lạnh:         04 62753 401

 

Trưởng khoa: Th.S Trần Bích Liên

Phó trưởng khoa: Th.S Phan Văn Vượng

Phó trưởng khoa: Th.S Vũ Quang Vinh

Khoa có 4 tổ môn:

- Tổ Máy điện – Cung cấp điện

- Tổ Tự động hóa

- Tổ Điện tử

- Tổ Điện lạnh

 

Hiện nay Khoa:

- Quản lý đào tạo hơn 1000 học sinh, sinh viên.

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

TT

HỌ TÊN

Chức vụ

Bộ môn

1

Trần Thị Bích Liên

Trưởng khoa

 MĐ-CCĐ

2

Vũ Quang Vinh

Phó khoa

Điện tử

3

Phan Văn Vượng

Phó khoa, Tổ trưởng tổ Điện Tử

Điện tử

4

Hà Thanh Sơn

 

Điện tử

5

Trần Văn Dũng

 

Điện tử

6

Lê Trần Công

 

Điện tử

7

Đỗ Tùng Bách

 

Điện tử

8

Nguyễn Đức Thắng

 

Điện tử

9

Nguyễn Thị Quốc Văn

Trưởng bộ môn TĐH

Tự Động Hóa

10

Phạm Thị Hồng Vân

 

Tự Động Hóa

11

Đỗ Trung Công

 

Tự Động Hóa

12

Đinh Thị Mùi

 

Tự Động Hóa

13

Phạm Thị Thùy Dung

 

Tự Động Hóa

14

Nguyễn Đức Đài

 

Tự Động Hóa

15

Đỗ Văn Hùng

Trưởng bộ môn MĐ-CCĐ

MĐ- CCĐ

16

Phạm Minh Phương

 

MĐ- CCĐ

17

Trần Xuân Hòa

 

MĐ- CCĐ

18

Bùi Thị Hương

 

MĐ- CCĐ

19

Nguyễn Đức Anh

 

MĐ- CCĐ

20

Nguyễn Đức Thọ

 

MĐ- CCĐ

21

Tô Văn Phát

 

MĐ- CCĐ

22

Bùi Thị Bình

 

MĐ- CCĐ

23

Hà Thị Thu Huyền

 

MĐ- CCĐ

24

Nguyễn Đăng Bách

Thư ký khoa

MĐ- CCĐ

25

Trần Minh Ngọc

 

MĐ- CCĐ

26

Huỳnh Thảo

 

Điện Lạnh

27

Hoàng Anh Tuấn

 

Điện Lạnh

28

Dương Thị Bắc

 

Điện Lạnh

29

Bùi Lâm Tùng

 

Điện Lạnh

30

Nguyễn Việt Linh

 

Điện Lạnh

31

Nguyễn Bá Tuyển

 

Điện Lạnh

32

Đỗ Trọng Hiển

Trưởng bộ môn Điện lạnh

Điện Lạnh

33

Vũ Văn Minh

 

Điện Lạnh

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh