Đăng nhập  \/ 
hoặc

Địa điểm: Tầng 5 nhà D 

ĐT Văn phòng khoa: 04 62753403

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. m

 

Giáo viên trong Khoa: Tổng số có 23 giáo viên.

Trưởng khoa: Thầy Nguyễn Gia Phúc, phụ trách chung và công tác chuyên môn, công tác cán bộ.

Phó trưởng khoa: Thầy Nguyễn Thái Hà, phụ trách công tác học sinh sinh viên.

 

Khoa có 3 tổ bộ môn:

- Tổ Quản trị mạng, Tổ trưởng: Cô Trần Thị Ngân.

- Tổ Thiết kế đồ họa, Tổ trưởng: Cô Lê Thị Thanh Hương.

 

 

Danh sách nhân sự:

STTHọ tênChức vụBộ mônĐiện thoại
01  Nguyễn Gia Phúc  Trưởng khoa   0912424123
02  Nguyễn Thái Hà  Phó khoa   0915416865
03  Trần Thị Ngân  Trưởng bộ môn QTM  QTM 0988765266
04  Phạm Chu Quốc   QTM 0904920372
05  Lê Văn Hùng    QTM 0913688802
06  Dương Ngọc Việt    QTM 0986077099
07  Bùi Quang Ngọc    QTM 0902223690
08  Trịnh Thị Kim Liên    QTM 01666789883
09  Lê Văn Úy     QTM 0979066838
10  Nguyễn Thị Nhung   QTM 0936078790
11  Đoàn Vũ Giang   QTM 0989205555
12  Lê Thị Thanh Hương  Trưởng bộ môn TKĐH  TKĐH  0986116228  
13  Trương Công Tiến    TKĐH 0982017895
14  Phạm Xuân Kiên    TKĐH 0985909809
15  Nguyễn Thị Thanh Xuân    TKĐH 0904801080
16  Nguyễn Trọng Đại Long  Thư ký khoa  TKĐH 0984645703
17  Nguyễn Mạnh Luân    TKĐH 0967123491
18  Đoàn Đức Phúc    TKĐH 0982710387

 

khoa-cntt-01

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh