Đăng nhập  \/ 
hoặc

Địa điểm: Tầng 5 nhà D 

ĐT Văn phòng khoa: 04 62753403

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. m

 

Giáo viên trong Khoa: Tổng số có 23 giáo viên.

Trưởng khoa: Thầy Nguyễn Gia Phúc, phụ trách chung và công tác chuyên môn, công tác cán bộ.

Phó trưởng khoa: Thầy Nguyễn Thái Hà, phụ trách công tác học sinh sinh viên.

 

Khoa có 3 tổ bộ môn:

- Tổ Quản trị mạng, Tổ trưởng: Cô Trần Thị Ngân.

- Tổ Thiết kế đồ họa, Tổ trưởng: Cô Lê Thị Thanh Hương.

 

 

Danh sách nhân sự:

STTHọ tênChức vụBộ mônĐiện thoại 
01  Nguyễn Gia Phúc  Trưởng khoa   0912424123  
02  Nguyễn Thái Hà  Phó khoa   0915416865  
03  Trần Thị Ngân  Trưởng bộ môn QTM  QTM 0988765266  
04  Phạm Chu Quốc   QTM 0904920372  
05  Lê Văn Hùng    QTM 0913688802  
06  Dương Ngọc Việt    QTM 0986077099  
07  Bùi Quang Ngọc    QTM 0902223690  
08  Trịnh Thị Kim Liên    QTM 01666789883  
09  Lê Văn Úy     QTM 0979066838  
10  Nguyễn Thị Nhung   QTM 0936078790  
11  Đoàn Vũ Giang   QTM 0989205555  
12  Lê Thị Thanh Hương  Trưởng bộ môn TKĐH  TKĐH  0986116228    
13  Trương Công Tiến    TKĐH 0982017895  
14  Phạm Xuân Kiên    TKĐH 0985909809  
15  Nguyễn Thị Thanh Xuân    TKĐH 0904801080  
16  Nguyễn Trọng Đại Long  Thư ký khoa  TKĐH 0984645703  
17  Nguyễn Mạnh Luân    TKĐH 0967123491  
18  Đoàn Đức Phúc    TKĐH 0982710387  
19  Nguyễn Hồng Nhung     0914382249  

 

khoa-cntt-01

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh