Đăng nhập  \/ 
hoặc

Số điện thoại liên hệ Khoa Công nghệ Ôtô : 046 2753 406

# Họ tên Chức vụ Điện thoại
1 Lê Viết Thắng Trưởng khoa 0975 613 645
2 Nguyễn Văn Thảo Phó khoa 0914 349 441
3 Nguyễn Thị Hiền Thư ký khoa 0945 891 179
4 Vũ Đức Bình Giáo viên 0949 128 397
5 Ngô Văn Dũng Giáo viên 0904 882 486
6 Vũ Văn Thép Giáo viên 0988 767 135
7 Hoàng Phúc Trình Giáo viên 0987 028 026
8 Phạm Văn Huy Giáo viên 0979 338 768
9 Nguyễn Văn Hạnh Giáo viên 0987 437 076
10 Bùi Quang Phúc Giáo viên 0976 784 794
11 Nguyễn Phú Tuân Giáo viên 0915 252 813
12 Trần Tuấn Anh Giáo viên 01649 728 028
13 Nguyễn Bá Uy Giáo viên 0987 497 871
14 Nguyễn Đình Chiến Giáo viên 0904 999 688
15 Nguyễn Văn Ca Nhân viên 0989 589 979

 

660x440-gioi-thieu-slide30-sua-chua-o-to

660x440-gioi-thieu-slide33-sua-chua-o-to

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh