Đăng nhập  \/ 
hoặc

Cơ cấu tổ chức Đoàn

*) BCH Đoàn trường gồm 13 đồng chí, trong đó:

1. Đ/c Ngô Kiên Dương                    Bí thư

2. Đ/c Trần Thanh Bình                   Phó Bí thư

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền      Ủy viên thường vụ

4. Đ/c Nguyễn Thị Tú                       Ủy viên BCH

5. Đ/c Hà Thị Thu Huyền                   Ủy viên BCH

6. Đ/c Đỗ Văn Hùng                         Ủy viên BCH

7. Đ/c Nguyễn Văn Lợi                     Ủy viên BCH

8. Đ/c Lê Tiến Minh                          Ủy viên BCH

9. Đ/c Cao Bá Huấn                          Ủy viên BCH

10. Đ/c Lê Thị Hiệp                          Ủy viên BCH

11. Đ/c Phạm Văn Kế                       Ủy viên BCH

12. Đ/c Nguyễn Minh Giám              Ủy viên BCH

13. Đ/c Nguyễn Quốc Khánh            Ủy viên BCH

 

*) Có 5 Liên chi đoàn và 1 Chi đoàn trực thuộc

1. Liên chi đoàn Điện – Điện tử                            - Bí thư: Đỗ Văn Hùng

2. Liên chi đoàn Cơ khí                              - Bí thư: Nguyễn Văn Lợi

3. Liên chi đoàn Công nghệ thông tin                   - Bí thư: Lê Tiến Minh

4. Liên chi đoàn Công nghệ ô tô                 - Bí thư: Ngô Văn Dũng

5. Liên chi đoàn Kinh tế                             - Bí thư: Nguyễn Thị Tú

6. Chi đoàn Khối văn phòng                      - Bí thư: Nguyễn Thị Thu Phương

 

Địa chỉ liên hệ

1. Địa điểm: Phòng B107 – Nhà B – Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

2. Số điện thoại: 046.275.3424

3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh