Đăng nhập  \/ 
hoặc

Cơ cấu tổ chức Đoàn

*) BCH Đoàn trường gồm các đồng chí, trong đó:

1. Đ/c Lê Tiến Minh                            Bí thư

2. Đ/c Cao Diễm Phương                  Phó Bí thư

3. Đ/c Hoàng Đức Quân                   Phó Bí Thư

*) Có 5 Liên chi đoàn và 1 Chi đoàn trực thuộc

1. Liên chi đoàn Điện – Điện tử                  

2. Liên chi đoàn Cơ khí                             

3. Liên chi đoàn Công nghệ thông tin        

4. Liên chi đoàn Công nghệ ô tô                

5. Liên chi đoàn Kinh tế                          

6. Chi đoàn Khối văn phòng                     

 

Địa chỉ liên hệ

1. Địa điểm: Phòng B107 – Nhà B – Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

2. Số điện thoại: 046.275.3424

3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh